SÄRSKILD GRANSKNING AV OBDUCAT ÄR NU AVSLUTAD

Den särskilda granskningen av Obducat, vilken initierades av ett par aktieägare vid årets ordinarie bolagsstämma och som påbörjades under augusti, är nu avslutad. Granskningen har på uppdrag av länsstyrelsen genomförts av advokat Joakim Edoff, Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg. Styrelsen kommer nu att ta del av granskningsrapporten, som ankommit till bolaget, och senast måndag 6 december återkomma för att delge marknaden mer detaljerad information.

Redan nu kan dock nämnas att granskningsmannen i sin rapport konstaterat att utredningen inte har utvisat några allvarliga fel eller brister under någon av granskningspunkterna. Obducats styrelseordförande Henri Bergstrand noterar vidare att granskningsmannen i sin rapport konstaterar att han inte anser att Obducat behöva vidta någon särskild åtgärd mot bakgrund av granskningen.

För ytterligare information kontakta:

Henri Bergstrand, styrelseordförande Obducat AB, 0708 – 88 72 45

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

Prenumerera

Dokument & länkar