• news.cision.com/
  • Oblique Therapeutics AB/
  • Göteborgsbaserade Oblique Therapeutics AB har gjort potentiellt viktiga upptäckter för antikroppsutveckling mot SARS-CoV-2/Covid-19. Ger bort data gratis till institut och läkemedelsbolag.

Göteborgsbaserade Oblique Therapeutics AB har gjort potentiellt viktiga upptäckter för antikroppsutveckling mot SARS-CoV-2/Covid-19. Ger bort data gratis till institut och läkemedelsbolag.

Report this content

Pressrelease 12 Juni, 2020

Göteborgsbaserade Oblique Therapeutics AB har gjort potentiellt viktiga upptäckter för antikroppsutveckling mot SARS-CoV-2/Covid-19. Ger bort data gratis till institut och läkemedelsbolag

Göteborg, Sverige, 12 Juni, 2020

Med hjälp av AbiprotTM, en egenutvecklad plattform för att ta fram terapeutiska antikroppar, har Oblique Therapeutics AB tillsammans med en grupp forskare på Sahlgrenska sjukhuset, Göteborgs Universitet och Karolinska Institutet samt med stöd från Nanoxis Consulting AB identifierat en potentiellt viktig molekylär egenskap för antikroppsbindning till SARS-CoV-2-viruset. Denna upptäckt kan förhoppningsvis underlätta framtagingen av neutraliserande antikroppar för behandling av Covid-19-patienter. Upptäckten gjordes i den del av spikeproteinet som hjälper viruset att ta sig in i celler. Provet som analyserades kom från näsan på en Covid-19-patient.

Resultaten kommer fritt göras tillgängligt för läkemedelsbolag, universitet, kliniker och institut som arbetar med framtaging av  vaccin och antikroppar mot Covid-19.  

Dr. Sreesha P Srinivasa, Ph.D., SVP, Translational R&D, Oblique Therapeutics, kommenterade  “Som ett innovationsdrivet bioteknikföretag och som en ansvarskännande medlem av det vetenskapliga samhället vill Oblique Therapeutics bidra till att ta fram en långvarig lösning till Covid-19-pandemin. Vi bestämde oss därför för att använda vår unika AbiprotTM-plattform för att undersöka ytan på  SARS-CoV-2, med målet att utveckla nya antikroppar. Resultaten från denna begränsade studie inger stort hopp för vidare och djupare karakterisering av SARS-CoV-2.Vi kommer att göra resultaten från det här samarbetsprojektet fritt tillgängligt till det vetenskapliga samhället på begäran”  

Samarbete

Forskningen genomfördes av Oblique Therapeutics AB i samarbete med forskare från avdelningen för Klinisk Mikrobiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och avdelningen för Infektionssjukdomar, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet,  Göteborg, Sverige och institutionen för Fysiologi och Farmakologi  vid Karolinska Institutet, Solna, Sverige med support från Nanoxis Consulting AB, Göteborg, Sverige. 

Om Abiprot TM

Oblique Therapeutics har utvecklat en unik metod för att identifiera epitop på proteiner för antikroppsutveckling. AbiprotTM kan identifiera bindningställen för antikroppar med en upplösning ner på enskild aminosyranivå. Tekniken baseras på ett skräddarsytt molekylärt reportersystem i kombination med proteomik. Oblique Therapeutics använder tekniken för att utveckla farmakologiskt aktiva antikroppar, till exempel, mot KRAS för behandling av cancer och mot flera jonkanaler för behandling av smärta.

Om Oblique Therapeutics

Oblique Therapeutics är ett privatägt svenskt bioteknikbolag som utvecklar innovativa mediciner mot allvarliga sjukdomar med stort omött behov med fokus på smärta och svårbehandlad cancer. Företaget använder AbiprotTM, en egenutvecklad, nästa generations antikroppsplattform som kan ta fram antikroppar med programmerbar funktion mot hela det humana proteomet. Företagets portfolio består av tre egna program- två antikroppskandidater: aKRAS inom avancerad cancer, aTRPA1 inom smärta; och småmolekylen OT-1096 inom trippelnegativ bröstcancer. Företaget har även tre antikroppsprogram som drivs i samarbete med läkemedelsbolag.   https://obliquet.com/

 

För mer information vänligen kontakta:

Prof. Owe Orwar, VD Oblique Therapeutics

Email: owe@obliquet.com

 

Dr. Jessica Hägglund, Projektledare

Email: jessica@obliquet.com

Prenumerera