Science Translational Medicine publicerar forskningsresultat från Oblique Therapeutics och Karolinska Institutet kring en ny cancerbehandling

Det Göteborgsbaserade bioteknikbolaget Oblique Therapeutics AB tillkännagav i dag att den världsledande medicinska tidskriften Science Translational Medicine har i sitt senaste nummer publicerat lovande prekliniska forskningsresultat kring en ny typ av molekyler mot avancerad cancer.  

Resultaten bygger på ett samarbete med professor Elias Arnérs forskningsgrupp vid Karolinska Institutet i Stockholm. I artikeln, med rubriken Irreversible inhibition of cytosolic thioredoxin reductase 1 as a mechanistic basis for anticancer therapy, visar forskarna att en ny klass småmolekyler som selektivt inhiberar thioredoxin reduktas 1 - ett redoxenzym som är överuttryckt i cancervävnad - effektivt minskar tumörtillväxten.

Studien visar också att molekylerna förefaller vara specifikt cytotoxiska i cancerceller och verkar inte påverka normal frisk vävnad, vilket är viktigt för framtida läkemedels säkerhetsprofil. Molekylerna visade sig vara aktiva i två olika bröstcancermodeller.

Oblique Therapeutics forskning är inriktad på en helt ny typ av behandling av flera former av aggressiv cancer, med speciellt fokus på så kallad spridd trippelnegativ bröstcancer.

“Resultaten som presenteras i artikeln, samt andra studier som vi har genomfört i humaniserade modeller av trippelnegativ bröstcancer, gör oss mycket hoppfulla inför planerade kliniska studier”, sade Oblique Therapeutics VD Owe Orwar, filosofie doktor och professor.

Publikationen i Science Translational Medicine finns tillgänglig online via följande länk: http://stm.sciencemag.org/content/10/428/eaaf7444

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oblique Therapeutics

Owe Orwar, VD
E-post: owe@obliquet.com
Mobil: 070-5202217

 
Om Oblique Therapeutics

Oblique Therapeutics grundades 2015 med fokus på att utveckla läkemedel mot svåra sjukdomar. Bolaget består av läkemedelsutvecklare som tidigare arbetat på Sanofi, Astra Zeneca och mindre bioteknikbolag. Med hjälp av bolagets patenterade plattformsteknologi kan funktionella antikroppsläkemedel som specifikt binder till målproteinet tas fram. Förhoppningen är att tekniken ska leda till nya effektiva läkemedel mot målproteiner som inte kan adresseras med traditionell antikroppsteknik.

Utöver bröstcancerprogrammet driver bolaget två egna utvecklingsprogram av antikroppar baserade på den nya antikroppsplattformen, inom smärtterapi och tarmcancer. Tillsammans med ett stort globalt läkemedelsbolag utvecklas även två antikroppar mot typ 2-diabetes. Oblique Therapeutics har de senaste åren lämnat in ett tiotal patentansökningar för utveckling av nya behandlingsmetoder inom metastatisk cancer. www.obliquet.com.

Om trippelnegativ bröstcancer
Trippelnegativ bröstcancer drabbar 15–20% av alla bröstcancerpatienter och är en mycket aggressiv form som framför allt slår mot yngre kvinnor. Tumörformen saknar hormonreceptorer och s.k. HER2-receptorer, vilket medför att många av de läkemedel som används idag för behandling av bröstcancer inte fungerar. Spridd trippelnegativ bröstcancer har en särskilt dålig prognos, och det saknas i princip helt idag effektiva behandlingsmetoder, vilket medför att det medicinska behovet är mycket stort.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar