OBOS BBL - första halvåret 2019

Report this content

 • Resultat före skatt: 1 288 miljoner NOK.
 • Bokfört kapital: 23 721 miljoner NOK.
 • Värdejusterat eget kapital: 42 676 miljoner NOK.
 • 1 596 sålda bostäder: Sålt 1 569 (netto) bostäder till ett värde av 5 909 miljoner NOK
 • Förvaltningsavtal med 4376 bostadsföreningar: Ytterligare 3 891 bostäder under förvaltning sedan årets ingång. Sammanlagt förvaltar OBOS 233 850 bostäder.
 • +6,3% tillväxt i utlåning hos OBOS-banken: Motsvarar en tillväxttakt om 12,6% på årsbasis.
 • 39,6% ägande i SBC: Köpte 39,6% av aktierna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
 • 22,4% i JM: Ökade ägandet i JM till 22,4% vid halvårsskiftet.
 • 190 miljoner NOK: Minskat ägande i AF Gruppen till 16,4% med en realiserad vinst på 190 miljoner NOK.
 • 440 923 betalande medlemmar: Ökning med 11 353 jämfört med samma period förra året.
 • 26% har använt förköpsrätt: Andelen förmånsrätter som använts i OBOS-anslutna bostadsföretag var 26%. Vid samma tidpunkt förra året var andelen 24%.

Koncernchef Daniel Kjörberg Siraj kommenterar halvåret

OBOS fortsätter att leverera goda finansiella resultat. Alla segment visar en förbättring av resultatet jämfört med första halvåret 2018, med undantag för bostadsutveckling som kännetecknas av svagare resultat i Sverige och som under 2018 hade högre försäljningsvinster. Halvårsresultatet påverkades också positivt av hög transaktionsaktivitet som involverade köp och försäljning av kommersiella fastigheter och aktier, i linje med koncernens strategi att kontinuerligt frigöra tillgångar genom projektutveckling och aktiv förvaltning av koncernens aktieinvesteringar.

Marknaden för nya bostäder i Osloregionen har varit bra under första halvåret 2019 och förväntas vara fortsatt stark i framtiden till följd av befolkningsökning och brist på slutförda bostadsprojekt. Huvuddelen av OBOS verksamhet riktar sig till denna marknad. Bostadsförsäljningen visar också en solid tillväxt på 12% (brutto) jämfört med första halvåret 2018. I andra delar av Norge överstiger dock bostadsbyggandet behovet, vilket sätter press på både försäljning, aktivitetsnivå och lönsamhet.

Den svenska bostadsmarknaden har fortsatt att vara krävande, men bostadsrättsprojekt med attraktivt läge, rätt pris och kort tid till inflyttning har väckt ett ökande intresse. Andra marknadsaktörer talar också om en förbättrad marknad. Trots viss stabilisering förväntar sig OBOS en fortsatt krävande bostadsmarknad i Sverige. Vanliga människors möjligheter att byta till en mer ändamålsenlig bostad begränsas kraftigt av åtstramningen av lånemöjligheter.

OBOS har en ambition att etablera sig som en betydande aktör i Sverige och kommer att använda rådande marknadsvillkor för att skapa konkurrenskraft genom markförvärv och effektivitet i bostadsproduktion.

Utvecklingen på Fornebu kommer att vara en viktig del av värdeskapandet i OBOS framöver med en total utvecklingsvolym på över 5 000 bostäder. I juni 2019 tecknade OBOS ett avtal för att bidra till förverkligandet av den nya Fornebubane. Vår organisation har gjort en stor och avgörande insats för att samla markägarna till en gemensam lösning för att bidra till finansieringen av Fornebubanen. Detta har lagt grunden för att den norska staten, Oslo stad och Akershus län ska underteckna ett stadstillväxtavtal som säkerställer finansiering för byggandet av ett nytt spår redan 2020 med förväntat slutförande 2027.

OBOS särskilda fokus på hållbarhet och ansvarstagande fortsätter under 2019. Som ett resultat har vi beslutat att miljöcertifiera alla nya bostäder och kommersiella projekt i OBOS-varumärket i Norge enligt Breeam-standarden. I samarbete med Cicero har ett grönt ramverk upprättats för OBOS-gruppen, som banar väg för emission av gröna obligationer. OBOS-banken har infört gröna lån med särskilt gynnsamma räntor.

OBOS-banken upprätthåller hög utlåningstillväxt på både den privata marknaden och lån till bostadskooperativ/samägande genom attraktiva räntor och kundvänliga lösningar. Som ett resultat av tillväxten i volym och en ökning av insättningsgraden har lönsamheten blivit något svagare. Liksom andra banker har därför OBOS-banken också genomfört selektiva räntehöjningar. För att utöka marknadsbasen har banken etablerat sig på den svenska marknaden med lån till bostadsrättsföreningar byggda under OBOS-regi.

OBOS har en solid finansiell grund. Det bokförda kapitalet har ökat med 1 190 miljoner norska kronor sedan början av året till 23 721 miljoner norska kronor, och värdejusterat eget kapital har ökat med 2 062 miljoner norska kronor till 42 676 miljoner norska kronor.

I maj 2019 beslutade bolagsstämman i OBOS, efter en rekommendation från styrelsen, att godkänna bolagsordningen att upp till 10% av koncernens resultat efter skatt kan fördelas för socialt gynnsamma syften om styrelsen finner det ekonomiskt sunt. Detta kommer ytterligare att bidra OBOS utvidgade samhällsansvar och skapa mervärde för medlemmarna.

Länk till rapporten på norska.

För ytterligare information, kontakta: 

Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef, OBOS BBL
+47 913 82 777

Åge Pettersen, Kommunikationsdirektör, OBOS BBL
Telefon: +47 908 58 441
Email: aage.pettersen@OBOS.no 

Om OBOS 

OBOS är en medlemsägd organisation med säte i Oslo. OBOS är en av Nordens största utvecklare och förvaltare av bostäder. OBOS bedriver verksamhet i Sverige under varumärkena OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS Kärnhem. OBOS hade omkring 1 700 bostäder under byggnation vid halvårsskiftet 2019 (30 juni). Vid utgången av 2018 hade OBOS 454 442 medlemmar och 2 597 anställda, varav 949 anställda i Sverige.

För mer information om OBOS 
www.obos.no 

För mer information om OBOS i Sverige
www.obos.se 

Prenumerera