OBOS ökar med 9 procent på krympande svensk marknad

Report this content

OBOS ökar försäljningen av antalet bostäder i Sverige med 9 procent jämfört med i fjol, motsvarande 1 040 nya bostäder under perioden januari - september 2019. Den positiva trenden för OBOS fortsätter i oktober. OBOS går mot strömmen på en svag svensk marknad för nyproduktion av bostäder.

OBOS-koncernen har under årets tre första kvartal sålt 2 584 nya bostäder i Sverige och Norge, vilket motsvarar en ökning på sex procent jämfört med i fjol. Vid utgången av september hade OBOS sammanlagt 5 440 bostäder under produktion i de båda länderna. Samtidigt som OBOS ökar i Sverige rapporterar Sveriges Byggindustrier i sin rapport Byggkonjunkturen om svag bostadsproduktion och prognostiserar en nedgång av antalet påbörjade bostäder på 12 procent 2019 jämfört med året innan och nära 40 procents nedgång jämfört med toppåret 2017.

- Trots att den svenska marknaden för nyproduktion krymper ökar OBOS. Vår finansiella styrka och långsiktighet gör att vi kan hålla hög takt i byggverksamheten när andra behöver bromsa. Vi ser att priserna på nyproduktion har stabiliserats till en ny nivå som bättre möter kundernas förväntningar och betalningsförmåga, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Ett bekymmer är att många projekt nu skjuts upp till följd av att politiskt antagna detaljplaner överklagas.

- Möjligheterna för OBOS är den strukturella bostadsbrist som finns runt om i Sverige och en förväntan om fortsatt låga räntor. En praktisk utmaning är detaljplaneprocesserna som bromsar takten i vår produktion av nya bostäder som verkligen behövs på den svenska marknaden. Vi behöver tydliga och effektiva regelverk och planprocesser för att kunna upprätthålla en hög produktionstakt, fortsätter Kjørberg Siraj.

Norsk nyproduktion hotas av Finanstilsynets förslag till nya utlåningsregler

Samtidigt befarar OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj att förslaget till nya utlåningsregler kan bromsa det framtida bostadsbyggandet och höja trösklarna i Norge. Norges finansinspektion, Finanstilsynet, har bland annat föreslagit att man inte ska få låna mer än 4,5 gånger sin årsinkomst, en skärpning mot dagens föreskrift om 5 gånger inkomsten som gäller fram till årsskiftet.

− Lägenhetsförsäljningen går fortsatt bra i hela Norge även om marknaden är känslig för köparnas betalningsförmåga. Vi såg hur hårt svenska Finansinspektionens bolåneregler slog mot nyproduktionen i Sverige, och nu befarar vi att Finanstilsynets åtstramningsförslag kommer slå mot norsk bostadsproduktion, säger Daniel Kjørberg Siraj.

Fortsatt en av de största nordiska bostadsutvecklarna

Från januari till september i år har OBOS-koncernen totalt igångsatt produktion av 2340 nya bostäder (1817 bostäder justerade för samarbetsprojekt) mot 1 925 bostäder (1 832 bostäder justerade för samarbetsprojekt) vid samma tidpunkt 2018. OBOS-koncernen hade vid utgången av det tredje kvartalet totalt 5 440 bostäder under produktion (4 817 bostäder justerat för samarbetsprojekt). Koncernens samlade försäljningsvärde efter årets första nio månader uppgår till 10,46 miljarder NOK, vilket är nio procent mer än under motsvarande period 2018. Korrigerat efter samarbetsprojekt med andra utvecklare uppgår försäljningen av bostäder i Sverige och Norge till 2 160 bostäder, till ett värde av 8,09 miljarder NOK.

För ytterligare information, kontakta:

Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef, OBOS BBL
+47 913 82 777

Åge Pettersen, Kommunikationsdirektör, OBOS BBL
Telefon: +47 908 58 441
Email: aage.pettersen@OBOS.no

Om OBOS

OBOS är en medlemsägd organisation med säte i Oslo. OBOS är en av Nordens största utvecklare och förvaltare av bostäder. OBOS bedriver verksamhet i Sverige under varumärkena OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och OBOS Kärnhem. Vid utgången av 2018 hade OBOS 454 442 medlemmar och 2 597 anställda, varav 949 anställda i Sverige.

För mer information om OBOS
www.obos.no

För mer information om OBOS i Sverige
www.obos.se

Prenumerera

Dokument & länkar