Analysguiden: Snabb tillväxt men liten vinst

Oboya ökade intäkterna med 40 procent under kvartal 2/2018, vilket var starkt men i nivå med våra förväntningar. Två nya distributionsavtal ökar möjligheten att accelerera tillväxten på Kina-marknaden. Nu sätter bolaget in ett besparingsprogram för att åter öka vinsten som föll tillbaka i kvartal 2/2018.

Oboya Horticultures mål är att bli en världsledande leverantör av dagliga förbrukningsartiklar till odlingsindustrin. Bolaget expanderar via förvärv av produktions- och tillverk­ningsbolag. De har också öppnat lokala försäljnings­kontor på nya marknader. Förvärvet av COFA Plastics adderade nya produkter att sälja mot den nordiska marknaden, men också en fabrik i Vietnam. Under andra kvartalet 2018 tillkom distribitionsavtal med Haier och Tsu Holidngs på den kinesiska marknaden, vilket bör kunna lyfta Oboyas försäljning i Kina ytterligare Målet är att koncernens omsättning ska öka till 1 miljard kronor år 2020 .

Världsmarknaden för företagets produkter uppskattar vi till cirka 130 miljarder kronor. Försäljning sker i Norden, Nederländerna, Polen, Tyskland, Afrika, USA, Australien, Nya Zeeland, Kina och Japan, till grossister, återförsäljare och större odlare. Tillverkningen i Danmark, Polen, Kenya och Kina ger en lågkostnadsfördel.

Styrkan i Oboyas koncept är att medelstora och större företag vill koncentrera sina beställningar av olika produkter direkt hos producenter. Ägarkopplingen till Kina är intressant, där e-handel tidigare har startats via landets största siter.

Trots imponerande 40 procent intäktstillväxt behåller vi vår tidigare helårsprognos för intäkterna på 550 miljoner kronor. Lönsamheten föll trots det tillbaka till endast en procent EBIT-marginal i kv2/2018.  Vi halverar vår EBIT-prognos för helåret 2018 till 10 miljoner kronor, men räknar med att resultatet sedan lyfter under 2019 och 2020 till ungefär tidigare prognosticerade nivåer för dessa år. Riktkursen för Oboya-aktien i vårt bas-scenario sjunker till 13,3 kronor (tidigare 15).

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera