Alingsås tingsrätt bifaller Oboyas begäran om förlängd rekonstruktionsperiod

Alingsås tingsrätt beslutade igår att Oboya Horticulture Industries AB (publ) företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med 15 september 2020.

För dotterbolaget Oboya Horti Supplies AB kommer rekonstruktionen upphöra per 200630.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se
För mer information
Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

Mobil: + 46 763 370727

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se
About Oboya Horticulture Industries AB Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China, Vietnam and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.

Prenumerera

Dokument & länkar