Löpande information om Rekonstruktionen.

Report this content

Oboya har från nu uppdaterat hemsidan med en flik som bara rör rekonstruktionen https://oboya.se/rekonstruktion/

Där lägger vi löpande ut information som rör rekonstruktionen. De rekonstruktionsplaner som nu finns framme och alla utslag från tingsrätt med mera.

 

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se
 

För mer information
Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

Mobil: + 46 763 370727

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

Denna information är insiderinformation som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonens byrå ovan, klockan 09.00, 17 juli 2020.
 

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China, Vietnam and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.

Prenumerera

Dokument & länkar