Oboya får order på blomster- och logistikvagnar i Kina

Report this content

Oboya Horticulture Industries AB (publ) (”Oboya”) har genom sitt helägda dotterbolag Oboya Metal Qingdao Co. Ltd i Qingdao, Kina fått en ny order på blomster- och logistikvagnar. Ordervärdet uppgår till ca 0,54 MEUR, motsvarande ca 5,75 MSEK.  

Ordern avser leverans av blomstervagnar och kommer att levereras från oktober 2019 och fram till mars 2020. Ordervärdet uppgår till 0,54 MEUR, motsvarande ca 5,75 MSEK.  Kunden är ett av de ledande logistik- och serviceföretagen inom odlingsindustrin i Norra Europa. Blomster- och logistikvagnarna kommer att användas för såväl effektiv transport som för exponering av växter eller blommor i butik. 

”Det finns en växande efterfrågan på Oboyas logistik- och blomstervagnar och bolaget strävar efter att utveckla försäljningen till den internationella odlingsmarknaden. Vi kommer att fortsätta att etablera oss på den internationella odlingsmarknaden och därigenom successivt öka våra marknadsandelar globalt på sikt”, säger Robert Wu, VD för Oboya Horticulture Industries AB.    

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North. Tel: + 46 8-463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.