Oboya Horticulture Industries AB: ansöker om förlängning av företagsrekonstruktion

Report this content

Oboya Horticulture Industries AB (publ.) (”Oboya”) har ansökt om förlängning av rekonstruktion i tre månader till.

För Oboya är offentligt ackordsförhandling den 23 mars 2021 som hade publicerat via ett pressmeddelande i februari 2021.

Samma begäran om förlängning har även lämnat in för dotterbolaget Cofa Plastics Aktiebolag där bolaget hade sänt ut ett ackordsförslag till sina fordringsägare.

 

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.
 

För mer information
Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se  

Dokument & länkar