Oboya Horticulture Industries AB: Föreläggande om förlängning av rekonstruktion

Report this content

Oboya har ansökt om förlängning av rekonstruktion i tre månader till.

Alla tillfrågade var positiva till en förlängning, dok inte Erik Penser Bank.

Oboya kommer att lämna ett yttrande till tingsrätten innan den 29 sept 2020 i frågan.

 

Denna information är insiderinformation som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonens byrå ovan, klockan 15.00, 25 september 2020.

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se


För mer information

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

Mobil: + 46 763 370727

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

 

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China, Vietnam and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.

Dokument & länkar