Oboya Horticulture senarelägger årsstämman 2021

Report this content

Årsstämman i Oboya Horticulture Industries AB (publ.) (”bolaget”) kommer att hållas tisdagen den 22 juni 2021 kl. 10.00 i stället för tidigare beslutat datum den 20 maj 2021. Orsaken är att bolaget avser att byta revisionsbolag i samband med årsstämman och den processen har tagit längre tid än beräknat.

Kallelse kommer att publiceras senast fyra veckor före stämman på bolagets hemsida www.oboya.se och i Post- och Inrikes Tidningar.

Mangold Fondkommission AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 (0) 8-50 301 550, e-post: ca@mangold.se.

 

För mer information

Peter Wallin, VD Oboya Horticulture Industries AB

E-post: peter.wallin@oboya.se

www.oboya.se

About Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture aims to develop into a world-leading total supplier in daily consumables and logistics products to the cultivation industry as well as consumer products for home cultivation and indoor environments. Production takes place in factories in China and Poland. More information about the company can be found at www.oboya.se.