Oboya investerar för hållbar framtid – ökad försäljning av miljövänliga odlingsprodukter

Report this content

Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller “Bolaget”) har under året investerat löpande i nya maskiner och verktyg för en enklare omställning till produktion av miljövänliga odlingsprodukter som är nedbrytningsbara och återvinningsbara samt tillverkad av svenskt biomaterial. Investeringarna har resulterat i löpande beställningar från kunder. Försäljningen av miljövänliga odlingsprodukter uppskattas till cirka 11,9 MSEK under 2019, motsvarande försäljning för helåret 2018 uppgick till cirka 1,0 MSEK. Försäljning av miljövänliga produkter förväntas successivt öka under kommande år.

Oboya verkar för att främja miljön och hållbarhet inom odlingsindustrin genom att erbjuda miljövänliga odlingsprodukter. Bolaget har under året genomfört investeringar av nya maskiner och verktyg. Syftet med investeringarna är att uppnå en enklare omställning till produktion av miljövänliga produkter, reducera energikostnader och dubbla tillverkningskapaciteten.

De nya maskinerna har initialt använts för produktion av miljövänliga odlingsprodukter med svenskt biomaterial som är såväl fullt nedbrytningsbara och återvinningsbara. Oboya ämnar fortsätta att växa inom segmentet och bedömer användningen av biomaterial som en viktig hörnsten i omställningen till en fossilfri odlingsindustri. Oboyas försäljning av miljövänliga odlingsprodukter uppskattas till cirka 11,9 MSEK, motsvarande försäljning för helåret 2018 uppgick till cirka 1,0 MSEK. Försäljning av miljövänliga produkter förväntas successivt öka under kommande år.

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.