Oboya och Aureum Life bildar nytt samriskbolag

Report this content

Oboya Horticulture Industries AB (”Oboya” eller “Bolaget”) och Aureum Life AB (”Aureum”) har tecknat avtal om att bilda ett nytt samriskbolag i Sverige. Det nya samriskbolaget kommer att bedriva verksamhet inom utveckling, framtagning och försäljning av odlingsprodukter för konsumentmarknaden med inriktning på medicinisk cannabis. Samriskbolaget kommer vara tillika ägt av parterna.

Oboya och Aureum har tecknat avtal om nytt samriskbolag med verksamhet inom utveckling, framtagning och försäljning av odlingsprodukter med inriktning på medicinisk cannabis för konsumentmarknaden. Det nya samriskbolaget kommer att heta Aureum Green Thumbs AB samt kommer att vara lika ägd av bolagen. Aureum ansvarar för försäljning och distribution och Oboya ansvarar för produktförsörjningen. Odlingsprodukterna kommer inledningsvis att säljas och distribueras till Italien, Tjeckien och Spanien, därefter på sikt till flera länder utanför Europa. Produkterna och sortimentet kommer att tas fram specifikt för konsumentmarknaden och omfattar exempelvis krukor, växtbelysning, odlingsredskap och med mera. Odlingsprodukterna skall främst består av återvinningsbar plast eller biomaterial, vilket främjar miljön och hållbarheten i samhället.

Försäljningen och distributionen av odlingsprodukter kommer först och främst att ske genom en ny e-handelsplattform och därutöver planeras odlingsprodukter genom detaljhandel eller grossister att erbjudas. Målsättningen är att bli en ledande aktör inom odlingsprodukter för medicinsk cannabis mot konsumentmarknaden. Det nya samriskbolaget kommer även att ta fram nya varumärken och parterna ser positivt på ett långsiktigt samarbete.

”Samriskbolaget, Aureum Green Thumbs AB, ger parterna möjlighet att gå in på nya marknader med Oboya framgångsrika produktsortiment för yrkesodlarna. Den italienska, tjeckiska och spanska marknaden är intressant för Oboya, och på sikt kommer vi öka vår närvaro på marknaderna” säger Robert Wu, VD för Oboya Horticulture Industries AB.

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 86 159 6983 5999

E-post: robert.wu@oboya.cc

Hemsida: www.oboya.se

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.