Robert Wu ersätter Martin Dahlberg som VD för Oboya

Martin Dahlberg, interim VD för Oboya Horticulture Industries AB, avgår med omedelbar verkan och Robert Wu går in som VD. I mars 2020 tillträdde Martin Dahlberg som interim VD för koncernen och han har under intensiva former påbörjat arbetet med att genomlysa verksamheten. Syftet med genomlysningen har varit att uppnå en stabil lönsamhet med betydande tillväxt framåt. Nu väljer Martin Dahlberg att avgå varför Robert Wu tillträder omedelbart.

Nuvarande interim VD, Martin Dahlberg, avgår på egen begäran och med omedelbar verkan, både som VD och styrelseledamot för Oboya. Huvudägaren Robert Wu tillträder som ny VD och tar vid där Martin slutar.

”Oboya befinner sig i en mycket gynnsam strukturell marknadsposition. Bolagets produkter är en del av en kontinuerligt växande marknad inom såväl professionell odling som konsumenters intresse för hemmaodling. Det har varit ett stimulerande arbete på Oboya, och jag anser att den underliggande affären har en mycket stor potential. Jag väljer dock att avgå på egen begäran då styrelsen och jag har delade meningar om hur bolaget ska skötas på kort sikt”, säger Martin Dahlberg.

”Martin Dahlberg har under de här två månaderna med stor energi tagit sig an att förverkliga Oboyas strategiska planer. Martins kompetens inom produktion och den operativa verksamheten har varit mycket uppskattad. Vi vill rikta ett stort och varmt tack till Martin, och önska honom all lycka i sin fortsatta karriär. Alla mål och planer ligger fast, och Oboya har ett starkt fokus på lönsamhet och finansiellt hållbar tillväxt”, säger Joachim von Schéele, styrelseordförande Oboya Horticulture Industries AB.

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: + 46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se
 

För mer information
Joachim von Schéele, styrelseordförande Oboya Horticulture Industries AB (publ) 
Tel: + 86 139 1732 82 68 
E-post: info@oboya.se 
Webplats: oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni kl 21.00.

 

Om Oboya Horticulture Industries AB 

Oboya Horticulture Industries AB (publ) vision är att bli världsledande totalleverantör av produkter och tjänster till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling. Företaget ska växa med lönsamhet, både organiskt och via förvärv. Läs mer om Oboya på www.oboya.se.                                                                                                                                

Prenumerera

Dokument & länkar