Marknadsmeddelande 269/17 - Sista dag för handel med BTA i Oboya Horticulture Industries AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, OBOYA BTA B, är den 30 oktober, 2017. 

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: OBOYA BTA B

ISIN-kod: SE0010413633 

Orderbok-ID: 143686 

CFI: ESXXXX 

FISN: OBOYA/BTA NV B 

Sista handelsdag: 30 oktober, 2017.

Stockholm den 25 oktober, 2017. 

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Bolagets affärsidé är att genom egna produktionsanläggningar i Asien, Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika vara en totalleverantör av produkter till odlingsindustrin.