Marknadsmeddelande 312/17 – Oboya Horticulture Industries AB byter lista och avnoteras från AktieTorget efter stängning den 15 december 2017

Oboya Horticulture Industries AB byter lista till Nasdaq First North, sista handelsdag på AktieTorget är den 15 december 2017. Första handelsdag för aktien på Nasdaq First North är den 18 december 2017. 

Information om aktien:

Kortnamn: OBOYA B
ISIN-kod
SE0006259834
Orderbok-ID: 412F
CFI t.o.m. 14 december 2017: ESXXXX
CFI fr.o.m. 15 december 2017: ESVUFR
FISN t.o.m. 14 december 2017: OBOYA/AKT B
FISN fr.o.m.15 december 2017: OBOYAHORTI/SH B
Organisations nr: 556362-3197
LEI: 5493009C5EYJ56T6P379

Sista handelsdag på AktieTorget: 15 december 2017

Stockholm den 13 december 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Bolagets affärsidé är att genom egna produktionsanläggningar i Asien, Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika vara en totalleverantör av produkter till odlingsindustrin.