Oboya Horticulture Industries AB - Omvandling av BTA till aktier

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Singapore, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Oboya Horticulture Industries AB (publ) (”Oboya” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier som avslutades den 9 oktober 2017. Emissionen tecknades till 100 %, motsvarande 60,8 MSEK. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 30 oktober 2017. Avstämningsdag är den 1 november 2017, varefter BTA omvandlas till aktier. 

Oboya kommer efter omvandling av 5 288 217 BTA att ha 22 915 615 utelöpande aktier.

ISIN-kod för aktie i Oboya, kortnamn OBOYA B: SE0006259834
ISIN-Kod för Oboya BTA B, kortnamn OBOYA BTA B: SE0010413633

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Palm Andersson, VD för Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 070 899 80 70

E-post: mpa@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

Om oss

Bolagets affärsidé är att genom egna produktionsanläggningar i Asien, Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika vara en totalleverantör av produkter till odlingsindustrin.

Dokument & länkar