Tidigareläggning av delårsrapport, kvartal 1

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB (publ) har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för januari-mars 2016. Rapporten kommer att publiceras tisdagen den 17 maj 2016. Tidigare kommunicerat datum var 25 maj 2016.

För mer information, vänligen kontakta: VD Mikael Palm Andersson, tel +46 708 99 80 70

Kort om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att bli en av världens ledande leverantörer inom dagliga förbrukningsvaror och logistik produkter till odlingsindustrin samt konsument produkter för hemmaodling och inomhusmiljö. Tillverkning sker i våra fabriker i Kina, Polen, Danmark och Kenya.

Om oss

Bolagets affärsidé är att genom egna produktionsanläggningar i Asien, Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika vara en totalleverantör av produkter till odlingsindustrin.

Dokument & länkar