Analysguiden: Stor potential i AFL-systemet för säkrare förlossningar

Vi inleder bevakning av Obstecare. Ett medicinteknikbolag som förbättrar förlossningsvården. Genom stark klinisk evidens ser vi stora värden i bolagets produktportfölj.

Unik teknik sparar pengar och minskar lidande

En värksvag förlossning innebär inte bara hälsorisker för modern och barnet, den kan även sluta med akut kejsarsnitt med stora merkostnader för vården som följd. Om livmodern blir utmattad innan barnet fötts, kan den inte pressa ut fostret ordentligt och risken för en operativ förlossning ökar. Om man tillför dropp vid höga halter av mjölksyra i livmodern, så tillför det inget till förlossningsprocessen. Den riskerar istället att stanna av totalt med risk för akut kejsarsnitt. Sugklocka, tång och kejsarsnitt ökar dessutom alla risken för komplikationer både för barnet och mamman.

Stor marknadspotential vid framgångsrik lansering

ObsteCare uppskattar att akuta kejsarsnitt kostar 26 miljarder kr per år i Europa. Om AFL-metoden användes på alla värksvaga förlossningar, skulle det enligt bolagets beräkningar medföra potentiella intäkter från försäljningen i Europa och USA på knappt 900 miljoner SEK per år. Marknadspotentialen tredubblas till ca 2,6 mdr SEK om AFL används som screeningmetod vid samtliga förlossningar. Detta betyder att med hygglig penetration kan ObsteCare nå en omsättning på flera hundra miljoner på några års sikt. Blodanalysföretaget Cellavision som har en liknande affärsmodell med hårdvara och förbrukningsvara redovisar en rörelsemarginal på över 25% och värderas till en hög multipel relativt sin omsättning. Lyckas ObsteCare med kommersialiseringen finns stor potential givet att börsvärdet bara är 74 mkr, men risken är förstås hög.

FDA-godkännande på gång – USA-lansering 2021

Bolaget har på egen hand inlett försäljning i Norden och under 2019 har arbetet inriktats på att bygga upp en distributörsorganisation. En FDA-ansökan lämnades in 2019 och bolaget räknar med ett godkännande i Q4 2020, varpå lansering på den viktiga USA-marknaden väntar nästa år, vilket är en viktig trigger. Under april erhöll ObesteCare även ett godkännande för den vietnamesiska marknaden.

Metod som bygger på banbrytande forskning vid Karolinska Institutet

Under arbetet med sin avhandling upptäckte ObsteCares innovatör och grundare, docent Eva Wiberg-Itzel, att man genom att mäta och övervaka mjölksyrahalten i fostervatten under en förlossning på ett mycket bra sätt kan förstå status hos livmodern. ObsteCare AFL Monitoring system är en patenterad metod för detta som gör att rätt vård kan sättas in i tid vid värksvaga förlossningar. Bolaget räknar med att en stor del av de akuta kejsarsnitt som genomförs idag därmed kan komma att undvikas. Produkten är ett resultat av forskning, studier samt mer än 20 år erfarenhet av djup och bred kunskap från praktiskt arbete inom förlossningsvården.

 

Läs analysen i sin helhet här: 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-obstecare-stor-potential-i-afl-systemet-sakrare-forlossningar

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera