ObsteCare får order från USA

ObsteCare har emottagit en order på mätutrustning från den distributör man nyligen tecknat avtal med för USA. Planen är att produkten ska utvärderas av en slutkund med start under kvartal 2. 

”-Tillsammans med vår distributörspartner har vi arbetat intensivt med att minimera introduktionstiden för USA-marknaden. Genom att starta en utvärdering hos en slutkund skapar vi förutsättningar för en snabbare försäljningsstart vid lansering”, säger Johan Itzel, VD för ObsteCare AB

Utvärderingen kommer att genomföras som en begränsad studie, eftersom produkten ännu inte är regulatoriskt godkänd av FDA. Genom att så tidigt som möjligt starta upp möjliga aktiviteter, kortas processen inför lansering maximalt. Processen för att få produkten godkänd av FDA pågår sedan hösten 2018.

I USA sker 4 miljoner förlossningar varje år och totalt det finns ca 3000 förlossningskliniker. Den totala potentialen för ObsteCares produkt i USA beräknas därför vara mer än 1 miljard kronor per år. I distributörens kundstock finns idag fler än 650 förlossningskliniker, vilka hanterar mer än 30% av alla förlossningar i USA.

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning.

För att se ObsteCares film ”Nya lösningar vid långa förlossningar”, som förklarar värksvaghet och hur den hanteras med metoden, klicka här

Johan Itzel, CEO
ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
070-7422464, johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan, för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och kliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Vid långdragna förlossningar ökar riskerna för blödningar och allvarliga bristningar hos kvinnan, syrebrist hos barnet och utgången blir ofta akut kejsarsnitt. Sjukvårdens resurser belastas hårt. Ungefär 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2019. 

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar