ObsteCare får patentskydd i Europa för sin metod för att övervaka förlossningsprocessen av en gravid kvinna under förlossning

ObsteCare AB (publ) meddelar att det europeiska patentverket (EPO) har tillkännagivit att man har beviljat bolagets patentansökan i Europa, patent P9580. Motsvarande patent har tidigare beviljats i USA och Japan.

Patentet avser ObsteCares metod för att övervaka en förlossningsprocess av en gravid kvinna genom mätning av laktatkoncentrationen i ett mätsteg av vaginala vätskor.

Det godkända patentet i Europa skyddar bolagets innovativa behandlingsstrategi för att individanpassa användning av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning.

- Patentskyddet i Europa är i linje med ObsteCares strategi att skydda bolagets metoder och produkter genom patent och använda AFL®-metoden för en individanpassad behandling inom förlossningsvården, säger Carina Lindqvist, vd för ObsteCare AB.

 

För mer information kontakta;
Carina Lindqvist, vd
Mobil: +46 (0) 761 993 013
carina.lindqvist@obstecare.com

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården. Lösningarna innefattar en patenterad datorbaserad metod för övervakning av förlossningar, mät- och analysutrustning, samt diverse tillhörande utbildningspaket. Genom att mäta laktatnivån (mjölksyrahalten) i fostervatten, får förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och skräddarsy varje förlossning. På så vis kan rätt vård sättas in i rätt tid vid värksvaga förlossningar, som drabbar 40% av alla kvinnor som föder barn för första gången. AFL®-systemet är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket inom EU.  Produkterna säljs genom egen organisation inom Norden, och via ett distributörsnätverk utanför Norden. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (Ticker: OBST). För ytterligare information om bolaget.

 

www.obstecare.se

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar