ObsteCare presenteras på Aktiespararnas kvinnokväll i Göteborg

Report this content

Christina Hugosson, Styrelseordförande och Lollo Hägg, Klinisk Specialist på ObsteCare, presenterade bolaget på ett event för kvinnliga aktieägare i måndags kväll. ObsteCare befinner sig i ett spännande läge med nya distributionspartners knutna till sig, samt arbete med lansering i Nordamerika. Syftet med att delta vid eventet är att attrahera nya investerare.

Obste­Care har under det senaste halvåret knutit flera viktiga distributionspartners till sig och arbetar för fullt med att starta upp dessa samarbeten för lansering av AFL®-metoden på de olika marknaderna, parallellt med fortsatt bearbetning av såväl Norden, som Europa och det viktiga arbetet med FDA-ansökan för att få produkten godkänd i USA. 

Det är ett stort fokus i flera olika delar av världen på att reducera antalet akuta kejsarsnitt samt att göra förlossningar tryggare för kvinnor och barn. Det tillsammans med representation vid viktiga kongresser runt om i världen innebär ett ökat intresse för bolaget och AFL®-metoden.

Se presentationen från Aktiespararnas Kvinnokväll här

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt samt övriga komplikationer. Allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning.

För mer information kontakta:
Claes Blanche, VD

+46 (0) 738 525 058
claes.blance@obstecare.com


Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Prenumerera

Dokument & länkar