ObsteCare presenterat på Aktiespararnas Kvinnokväll

Report this content

ObsteCare presenterade bolaget och det pågående arbetet med lansering på USA-marknaden, vid Aktiespararnas kvinnokväll den 8 april. Syftet med att delta vid eventet, som riktar sig kvinnliga investerare, analytiker och journalister, är att attrahera nya ägare till den nyemission som startar den 23 april. 

”Att nå dessa kvinnor med budskapet om ett helt nytt, unikt koncept, baserat på svensk innovativ forskning av kvinnor och för kvinnor känns fantastiskt. Många känner igen sig från egna upplevelser, eller har kvinnor i sin omgivning som drabbats av en värksvaghet under förlossning. Vi tror att som kvinna, investerar man i ObsteCare med såväl hjärta, som hjärna och man har nu chansen att hänga med på en mycket intressant resa som bara börjat”, säger Lollo Hägg, Klinisk Specialist på ObsteCare AB.

Obste­Care AB genomför en nyemission i syfte att erhålla kapital för att lansera AFL®-metoden på den viktiga USA-marknaden. Kapitalet i förestående nyemission ska täcka en lansering av AFL®-metoden i USA tillsammans med distributörspartnern, parallellt med fortsatt bearbetning av Europa.

Både i Europa och USA pågår initiativ att reducera antalet akuta kejsarsnitt samt att göra förlossningar tryggare för kvinnor och barn. ObsteCare ser en tydlig ökning i användande av metoden hos kunderna. De fakta som finns, banar väg för ytterligare säljargument på den hälsoekonomiska sidan.

ObsteCares metod minskar risken för akuta kejsarsnitt samt blödningar och allvarliga bristningar hos kvinnan. Det minskar onödigt lidande, skapar trygghet i förlossningsrummet och bidrar starkt till kostnadseffektivisering.

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning.

Se hela presentationen från kvinnokvällen här

Johan Itzel, CEO
ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
070-7422464, johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan, för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och kliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Vid långdragna förlossningar ökar riskerna för blödningar och allvarliga bristningar hos kvinnan, syrebrist hos barnet och utgången blir ofta akut kejsarsnitt. Sjukvårdens resurser belastas hårt. Ungefär 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Prenumerera

Dokument & länkar