• news.cision.com/
  • ObsteCare AB/
  • ObsteCare’s AFL® -metod med på Kungliga IngenjörsVetenskapsakademiens lista över aktuella forskningsprojekt med potential att förändra världen

ObsteCare’s AFL® -metod med på Kungliga IngenjörsVetenskapsakademiens lista över aktuella forskningsprojekt med potential att förändra världen

Report this content

Dr Eva Itzel’s forskningsprojekt ”Giving Birth” på Södersjukhuset (SÖS) som inkluderar AFL®-metoden, finns med på Kungliga IngenjörsVetenskapsakademiens 100-lista över ”aktuella forskningsprojekt med potential att förändra världen”

20 000 kvinnor i Sverige drabbas årligen av en lång och utdragen förlossning till följd av ineffektiva förlossningsvärkar, så kallad värksvaghet. Forskningsprojektet ”Giving Birth” på SÖS, letar nya behandlingsmetoder vid värksvaghet. Satsningen har fått en plats på Kungliga IngenjörsVetenskapsakademiens, IVAs, 100-lista. Där listas 100 projekt i Sverige som anses ha potential att förändra världen”.  Läs mer här

På IVAs webbsida kan man läsa; ”IVAs andra 100-lista lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten inom området hållbarhet. Genom att bygga broar mellan forskningsvärlden och näringslivet ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta”. Läs mer här

”-Det är med stor glädje vi konstaterar att AFL®-metoden från ObsteCare, är en viktig del i Dr Eva Itzel’s forskningsprojekt på SÖS ”Giving Birth” och kan bidra till en förbättrad förlossningsvård. Med hjälp av AFL®-metoden kan värksvaghet behandlas på ett helt nytt sätt inte bara i Sverige, utan i hela världen”, säger Claes Blanche tf VD på ObsteCare.

ObsteCare’s produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningspersonalen en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Det är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån i livmodern och skräddarsy varje förlossning.

För mer information kontakta:
Claes Blanche, tf VD

+46 (0) 738 525 058
claes.blanche@obstecare.com

 

 

 

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Prenumerera

Dokument & länkar