Obstecare tecknar avtal med distributör för Benelux-länderna

Report this content

Ett distributionsavtal har tecknats med Holländska BMA Professionals, för länderna Belgien, Holland och Luxemburg. Företaget är väl etablerat inom förlossningsvården sedan 30 år. Målsättningen är att sälja AFL®-systemet till de totalt ca 180 förlossningskliniker som finns i Holland, Belgien och Luxemburg, som årligen hanterar över 250 000 förlossningar. AFL®-metoden ses som ett viktigt komplement till befintlig produktportfölj. 

BMA Professionals erbjudande består bland annat av en egenutvecklad mjukvara för fosterövervakning samt återförsäljning av CTG för förlossningsövervakning. AFL®-metoden kompletterar väl den befintliga portföljen. Mjukvaran är avsedd för fosterövervakning samt elektronisk registrering och sammanställning av information, med syfte att optimera arbets- och beslutsprocesser på förlossningsavdelningen.

”-Vi känner stor tilltro till att BMA Professionals blir en mycket bra partner för ObsteCare på de aktuella marknaderna. De är själva övertygade om att AFL®-metoden kommer att utgöra en viktig del i deras produktportfölj och att vi har stor potential med vår produkt hos deras befintliga kunder. Det kommer att bli ett spännande samarbete”, säger Johan Itzel, VD för ObsteCare AB

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyranivån och skräddarsy varje förlossning.

För mer information kontakta
Johan Itzel, VD

+46 70 742 24 64
johan.itzel@obstecare.com

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2019.

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Prenumerera

Dokument & länkar