ObsteCares nyemission tecknad till 81 procent

Report this content

ObsteCare AB avslutade den 9 maj sin företrädesemission. Emissionen om 11,8 MSEK tecknades till 9,6 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 81 %. 64 % tecknades med stöd av teckningsrätter. ObsteCare tillförs därmed 9,0 MSEK, efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,6 MSEK. Värt att notera är att aktien dagarna efter emissionen, handlats mellan 3,2 – 4,9 SEK, med ett volymvägt snitt på 3,5 SEK, att jämföra med emissionskursen 2,65 SEK.

”- Det känns väldigt bra att vi säkrat finansieringen framöver. Nu kan vi lägga fokus på att färdigställa och skicka in ansökan om marknadsgodkännande för AFL®-metoden i USA, vilket krävs för att vi ska kunna börja sälja på den amerikanska marknaden”, säger Johan Itzel, VD i ObsteCare AB.

Ansökan beräknas sändas före halvårsskiftet till den amerikanska läkemedelsmyndigheten, Food & Drug Administration, FDA. Enligt de samtal som förts med FDA under våren 2019, kommer ansökan att behandlas enligt De Novo-processen, vilket innebär en relativt kort handläggningstid hos FDA. FDA bör kunna handlägga ärendet och ge ett godkännande av AFL®-metoden under 2019.

Med anledning av utfallet i emissionen, kommer samtliga som tecknat sig att erhålla det antalet aktier de önskat.

Handel med utställda BTA kommer att ske till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av juni 2019. 

Genom emission av 3 634 003 aktier, ökar antalet aktier till totalt 14 364 587st. Aktiekapitalet ökar med 363 400,30 SEK, till 1 436 458,70 SEK.

Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019. 

Johan Itzel, CEO
ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
070-7422464, johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan, för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och kliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Vid långdragna förlossningar ökar riskerna för blödningar och allvarliga bristningar hos kvinnan, syrebrist hos barnet och utgången blir ofta akut kejsarsnitt. Sjukvårdens resurser belastas hårt. Ungefär 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Prenumerera

Dokument & länkar