ObsteCares produkt exponeras i USA

ObsteCares partner för USA och Kanada, CCSI, visar AFL®-metoden i samband en stor konferens i Atlanta under söndagen. CCSI erbjuder egna produkter till förlossningsvården och ser AFL®-metoden som ett viktigt komplement till sin befintliga produktportfölj. I företagets kundstock finns fler än 650 förlossningskliniker, vilka hanterar mer än 30% av alla förlossningar i USA.

”- Det är för närvarande ett stort fokus i USA på att reducera kejsarsnitt och komplikationer i samband med förlossning. Denna nya metod gör att vi faktiskt kan ta itu med detta vanliga, men utmanande problem. Vi är glada över möjligheten att få erbjuda produkten på marknaden i Nordamerika”, säger CCSI’s vd Kim Sell. 

I USA sker 4 miljoner förlossningar varje år och totalt det finns ca 3000 förlossningskliniker. Den totala potentialen för ObsteCares produkt i USA beräknas därför vara mer än 1 miljard kronor per år. 

Avtalet som tecknades i november förra året, är villkorat av att ett regulatoriskt godkännande erhålls. FDA är den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket. Arbetet med att få produkten godkänd pågår.

Så snart godkännandet är klart, sker full kommersialisering. För att det skall ske så snabbt och smidigt som möjligt, har CCSI redan lagt order på utrustning som ObsteCare levererat och som nu används i en studie med slutkund. 

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna nyckelinformation man tidigare inte haft, om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera laktatnivån och skräddarsy varje förlossning.   

Om CCSI
CCSI är ett högteknologiskt företag beläget i Elgin, Illinois och ägs av de anställda. CCSI är ett ledande företag inom förlossningsvård, med ett innovativt och datorbaserat system som stöd av arbetsprocesser på förlossningskliniker. Utveckling av OBIX Perinatal Data System sker kontinuerligt, för att alltid stödja gällande regelverk och standard för förlossning. Mer information finns på www.obix.com 

Läs CCSI’s pressrelease här

För mer information kontakta
Johan Itzel, VD

+46 70 742 24 64
johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar