ObsteCares VD presenterar bolaget på Aktiedagen i Göteborg 6 maj

Johan Itzel, VD för ObsteCare, presenterar bolaget och det pågående arbetet med lansering på USA-marknaden, på Aktiedagen i Göteborg måndag 6 maj. ObsteCare befinner sig mitt i en nyemission för fortsatt etablering i Europa och Nordamerika och syftet med att delta vid eventet är att informera om företagets expansionsplaner.

Obste­Care AB genomför en nyemission i syfte att erhålla kapital för att lansera AFL®-metoden på den viktiga USA-marknaden. Kapitalet i förestående nyemission ska täcka en lansering av AFL®-metoden i USA tillsammans med distributörspartnern, parallellt med fortsatt bearbetning av Europa. Emissionen avslutas den 9 maj. 

Det råder för närvarande ett stort fokus på att reducera antalet akuta kejsarsnitt samt att göra förlossningar tryggare för kvinnor och barn, i både Europa och USA.

”Det säljarbete som intensifierats under förra året, efter att ha rekryterat mycket kompetenta medarbetare på säljsidan, börjar nu bära frukt. Vi får positiva besked från potentiella kunder vi haft i loopen sedan en tid tillbaka och flera budgeterar nu för att investera i vår produkt. Dessutom jobbar vi hårt med processen kring vår FDA-ansökan som ska färdigställas och skickas in i juni. Det är mycket positivt på gång som vi gärna vill berätta för potentiella investerare”, säger Johan Itzel, VD för ObsteCare.

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning.

Se presentationen live på måndag den 6 maj, kl 12.50 genom att följa denna länk;

aktiespararna.se/tv/live 

Johan Itzel, CEO
ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
070-7422464, johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan, för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och kliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Vid långdragna förlossningar ökar riskerna för blödningar och allvarliga bristningar hos kvinnan, syrebrist hos barnet och utgången blir ofta akut kejsarsnitt. Sjukvårdens resurser belastas hårt. Ungefär 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar