Storägare nyttjar full teckningsrätt i emission

Peder Månsson, största ägare i ObsteCare, nyttjar sin teckningsrätt till fullo i den företrädesemission som bolaget genomfört. Månssons ägande i bolaget uppgår till hela 20.23%. Motivet till beslutet är att erbjudandet i företrädesemissionen är mycket förmånligt.

”-Jag är övertygad om att billigare än så här blir det inte att investera i ObsteCare. Den kommande expansionen i Europa och USA ska bli mycket spännande att följa. Min förhoppning är att bolagets satsning på en stark sälj- och marknadsorganisation tillsammans med en smidig process för FDA-godkännande på USA-marknaden kommer att ge ett gott resultat. Produkten är unik, patenterad och riskfri. Det finns ett stort behov av den inom förlossningsvården världen över”, säger Peder Månsson.

Emissionen avslutas i sin helhet den 9 maj 2019.

Memorandum samt Teckningssedel finner du här 

För att se aktuella filmade presentationer och intervjuer gjorda i samband med emissionen, besök ObsteCares Youtubekanal här 

ObsteCares produkt mäter halten mjölksyra i fostervatten. Det ger förlossningsläkarna en nyckelinformation man inte tidigare haft om kvinnans och livmoderns status och förmåga. Detta är ett viktigt verktyg för att individanpassa användningen av värkstimulerande dropp och minimera antalet onödiga kejsarsnitt, allt för att kunna erbjuda tryggare förlossningar. Med AFL®-metoden (amniotic fluid lactate) kan man kontrollera mjölksyrenivån och skräddarsy varje förlossning. 

Johan Itzel, CEO
ObsteCare AB, Karolinska Science Park
Fogdevreten 2, 17165 Solna
070-7422464, johan.itzel@obstecare.com

Om ObsteCare
ObsteCare erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan, för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och kliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Vid långdragna förlossningar ökar riskerna för blödningar och allvarliga bristningar hos kvinnan, syrebrist hos barnet och utgången blir ofta akut kejsarsnitt. Sjukvårdens resurser belastas hårt. Ungefär 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.

Om oss

ObsteCare är ett Life-Science företag som erbjuder innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad mätstation samt guidelines för användarna. AFLTM-systemet har lanserats på den europeiska marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Prenumerera

Dokument & länkar