Weekly conversation, idag med Olle Svensson

Idag pratar vi med Olle Svensson från Co:LabX. Han är specialiserad inom bland annat digitalisering och hur teknik kan användas för att stärka relationer mellan människor och företag. #DigitalTransformation #BuisnessTransformation

 

Occasion:
Vad har digitaliseringen för inverkan på det fysiska mötet mellan varumärken och individer?

Olle:
Det är ingen naturlag för hur eller om ens det har det, utan är helt beroende av vilken approach man har till frågan. Värt också kanske att skilja på digitisering och digitalisering. Digitisering handlar mest om att byta ut något analogt till något digitalt. Digitalisering handlar om att se över processer, affärsmodeller och gamla sanningar GIVET möjligheten till helt nya sätt att lösa problem och skapa värde. Mycket av det taffliga vi ser handlar om teknikdrivna försök att digitisera ett möte mellan människor och ett varumärke. Tänk menlösa appar. Digitalisering kan innebära något fundamentalt annorlunda i relationen mellan varumärke (produkten/tjänsten) och individen (användaren). Tänk Uber. Tänk Nike+ och dylika träningstjänster. Tänk vilken användardata och underlag de har för framtagandet av träningsprogram, att se på frekvensen av nyköp av skor (registreras av användare) etc. Enkelt utryckt så skulle jag då säga att om man tar sig an detta på bästa sätt, så innebär det att relationen/mötet blir smartare och effektivare för båda parter.

 

Occasion:
Vad skulle du säga att digitaliseringen egentligen innebär?

Olle:
Att tänka om, rätt fundamentalt, gamla sanningar och de logiska självklarheter vi vuxit upp med, och återupptäcka hur vi kan skapa lösningar och värde GIVET ny teknik, men inte bara det utan tillhörande processer, samarbeten och sätt att arbeta och agera företag i denna nya verklighet. Alltså, vi har en ny logik - nästan en ny dimension  i världen, och det innebär att allt är möjligt.

 

Occasion:
Det finns många bra exempel på företag som utvecklas framåt, exempel så testkör Amazon en AmazonGo-butik där allting sköts helt digitalt. Hur ser du att event kan komma att förändras med digitala lösningar?

Olle:
Säkert en hel del, men personligen tror jag att i mötesindustrin så ska tekniken möta kriteriet "förenklad interaktion" mellan individer. Möta nya människor, göra sin röst hörd etc and so on. Vill man göra mötesindustrin redundant genom att digitisera den (ta bort plats-variabeln) så tror jag det har sin plats, uppenbarligen, men platsbaserat event ska inte ta bort något av det fysiska utan förenkla detta och accellerera det.

 

Occasion:
Att ändra processer och lösningar tar ofta lång tid. Hur bär man sig åt för att ligga i framkant och inte behöva göra det stora omställningarna?

Olle:
Gör små förändringar hela tiden. Se det som en självklart att frekvent göra små prototyper och piloter, samt utvärdera ofta. Görs det inte frekvent krävs det inte lång tid förrän man återigen är fast, och blivit skitkdåligt på att "tåla" förändring. Man måste alltså träna, som med allt annat.

 

Occasion:
Kan det bli för mycket digitalisering? Kommer vi att se en mottrend på dagens trend?

Olle:
Ja för mycket dåligt digitaliseringstänk, men det är ofta drivet av teknikövertro och avsaknad av det mänskliga perspektivet. Så mottrenden är nog bara ett annat sätt att uttrycka att folk kommer fortsätta bli trötta på dåligt skit.

 

Occasion:
Tack Olle för att du ville prata lite digitalisering med oss idag. Det ska bli spännande att se hur digitaliseringen fortsätter dra fram i samhället den kommande tiden. 

Om oss

Occasion is an award winning brand experience agency specilized in corporate events. www.occasion.se

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Alltså, vi har en ny logik - nästan en ny dimension i världen, och det innebär att allt är möjligt.
Olle Svensson