Ny strategi börjar ge resultat – stärkt varumärke och e-handelsförsäljning

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 4 juni 2019

Odd Mollys strategiska fokus att öka online-försäljningen och stärka den internationella plattformen börjar ge resultat. Under innevarande kvartal har nya varumärkessamarbeten inletts, bland annat med stjärnmodellen Caroline Winberg, vilket tillsammans med det pågående ambassadörssamarbetet med systrarna Titiyo och Neneh Cherry haft en positiv effekt på försäljningen i egna kanaler. Licensavtal har tecknats med ny partner i Tyskland och Österrike. Bolagets omfattande omställningsarbete fortskrider och väntas få huvudsaklig effekt från det andra halvåret innevarande år.

Utveckling inom online, varumärke och partnerskap

Arbetet med att ytterligare stärka Odd Mollys digitala erbjudande löper på med ständiga förbättringar på den egna sajten, under ledning av Odd Mollys nya e-handelschef sedan början av året. Revitaliseringen av varumärket pågår utifrån en i grunden mycket stark varumärkeskännedom. Nya och fortsatta samarbeten med starka ambassadörer är planerade och sortimentet fortsätter att optimeras. Kampanjerna med systrarna Titiyo och Neneh Cherry har fått stor uppmärksamhet, och just nu pågår en kampanj med den välkända modellen Caroline Winberg. Detta arbete, tillsammans med en väl mottagen vårkollektion, påverkar försäljningen i de egna kanalerna positivt.

”Det är för tidigt att tala om ett tydligt trendbrott, men de signaler vi ser är positiva vad gäller vår egen onlineförsäljning. De förändringar vi genomför vad avser varumärkesarbete och e-handelsstrategi genererar ökande engagemang från våra besökare – vi spenderar också betydligt mindre i digital marknadsföring och får mer relevant trafik för våra marknadsinvesteringar. Fler pusselbitar ska på plats innan koncernen kan notera en kännbar vändning, men vi ser tydliga bevis på att vi är på rätt väg”, säger VD Jennie Högstedt Björk.

I linje med strategin att växla över till en licensmodell på flertalet utländska marknader har Odd Molly tecknat avtal med en ny samarbetspartner för Tyskland och Österrike. Partnern har tagit över driften i dessa marknader och kommer som första säsong att sälja in vår-/sommarkollektionen 2020 till återförsäljare.

Pågående omställningsarbete och företrädesemission

Som tidigare kommunicerats pågår ett omfattande omställningsarbete där affärsmodellen anpassas för att möta branschens förändrade förutsättningar. Bolaget har i samband med detta identifierat åtgärder som innebär besparingar om cirka 75 MSEK på helårsbasis som successivt implementeras under året, med finansiell effekt främst under andra halvan av 2019 och under 2020.

Odd Molly genomför för tillfället en företrädesemission om cirka 25 MSEK före emissionskostnader för att stärka bolagets finansiella situation, finansiera den accelererade satsningen på försäljning via digitala kanaler samt för att implementera åtgärderna med syfte att minska komplexitet och driftskostnader. Emissionen är fullt ut säkerställd via teckningsförbindelser och garantiåtaganden från några av bolagets största ägare. Teckningsperioden pågår till den 11 juni.

För ytterligare information kontakta:

Jennie Högstedt Björk, VD
08-522 28 509

Johanna Palm, CFO och Vice VD
0760-10 24 55

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40 länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Bilder på ambassadörssamarbetet finns bifogat.

Ytterligare pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.                        

Om oss

OM ODD MOLLYOdd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även 15 egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm. VÅR STRATEGIOdd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och delaktighet. Odd Mollys strategiska arbete har följande inriktning: Kollektion - Odd Molly ska designa vackra kläder och närliggande livsstilsprodukter för tjejer. Kollektionerna ska kännetecknas av färg, mönster och hantverk med balans mellan volym, produkter och pris inom ett tydligt stilkoncept. Kanaler - Odd Molly ska öka antalet återförsäljare genom fortsatt noggrant urval av återförsäljare. Odd Molly ska i högre grad även driva och utveckla egen detaljhandelsverksamhet i flera kanaler. Marknader - Odd Molly ska fortsätta att långsiktigt stärka varumärket och driva försäljning med fokus på de marknader där Odd Molly har störst förutsättningar att nå en långsiktigt stark marknadsposition. Odd Molly ska öka kontrollen på strategiska marknader och kontinuerligt utvärdera möjligheterna för etablering på nya marknader. Människor - Odd Mollys organisation ska upprätthålla högsta kvalitet, driv och engagemang och vara anpassad till bolagets långsiktiga behov och tillväxt. Hänsyn till Odd Mollys omvärld ska genomsyra verksamheten.