• news.cision.com/
  • Odd Molly/
  • Odd Molly erhåller 20 000 kvm med möjlighet att förvärva ytterligare 80 000 kvm detaljplanerad mark genom en markbytesaffär med Vaggeryds kommun

Odd Molly erhåller 20 000 kvm med möjlighet att förvärva ytterligare 80 000 kvm detaljplanerad mark genom en markbytesaffär med Vaggeryds kommun

Report this content

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 8 juni 2021

 

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) har ingått avtal med Vaggeryds kommun som innebär att en del av Bolagets fastighet Källemo 1 markområde motsvarande cirka 16 000 kvadratmeter byts mot del av Fåglabäck 2:6 om cirka 20 000 kvadratmeter med möjlighet att förvärva ytterligare cirka 80 000 kvadratmeter detaljplanerad mark i nära anslutning till Båramo kombiterminal och E4 söder om Vaggeryd.

- Vi är mycket glada över detta markbyte med Vaggeryds kommun som ger oss möjligheten att utöka vår byggrättsportfölj med uppskattningsvis 65 000 kvadratmeter moderna lager och logistikbyggnader och därmed ytterligare stärka vår position som fastighetsägare i området, säger Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

Odd Molly har ingått avtal med Vaggeryds kommun gällande byte av del av Bolagets fastighet Vaggeryd Källemo 1 avseende cirka 16 000 kvadratmeter obebyggd skogsmark mot del av Fåglabäck 2:6 om cirka 20 000 kvadratmeter mark med möjlighet på att förvärva ytterligare anslutande mark om cirka 80 000 kvadratmeter. Den tillbytta marken är detaljplanelagd och tillåter byggnation om uppskattningsvis cirka 65 000 kvadratmeter lager- och logistikbyggnadsyta med en byggnadshöjd om 20 meter. Marken är belägen längs Europaväg 4 precis söder om Båramo kombiterminal, med möjlighet till järnvägsspår in på fastigheten. Den av Vaggeryds kommun erhållna marken från Källemo 1 bidrar till att säkerställa kommunens starka tillväxt och utvecklingsplaner över tiden. 

Odd Molly har idag cirka 32 000 kvadratmeter lager och logistikbyggnader i Vaggeryd fördelat på tre fastigheter. Vaggeryd Logistik Park är den största fastigheten och omfattar en markareal om 380 000 kvadratmeter, varav existerande uthyrd lager- och logistikbyggnadsyta uppgår till 26 700 kvadratmeter samt för närvarande uthyrd utomhusmark om 89 000 kvadratmeter. Det uppskattas att det på området kommer finnas möjlighet att uppföra minst 150 000 – 180 000 kvadratmeter moderna lager- och logistikbyggnader med ett bedömt potentiellt marknadsvärde överstigande 1 500 MSEK. Bolaget har tecknat hyresavtal med tre aktörer och den totala ytan för första byggnationen uppgår till totalt 12 000 kvadratmeter, varav en av aktörerna har option på ytterligare 4 500 kvadratmeter.  Genomsnittlig hyreslängd uppgår till cirka 10 år. Bygglov erhölls under slutet av maj och inflyttning planeras ske mot slutet av 2021. Bedömt hyresvärde uppgår till 8,6 MSEK alternativt till 12,5 MSEK om optionen på utökad yta utnyttjas.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB (publ) +46 733 506 120

Tobias Lövstedt, Finansansvarig Odd Molly Fastighetsverksamhet +46 735 026 877

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

Om Odd Molly International AB

Odd Molly är ett svenskt bolag som dels bedriver modeverksamhet under varumärkena Odd Molly och Hunkydory, och dels en snabbt växande fastighetsverksamhet. I slutet av mars 2021 ingicks ett avtal med We aRe Spin Dye AB att sälja modeverksamheten samt dotterbolaget Used By, givet bolagstämmans godkännande. Transaktionen slutförs den 1 juli och de i betalning erhållna aktierna avses delas ut till Odd Mollys aktieägare under det tredje kvartalet 2021 efter godkännande från Nasdaq Stockholm och beslut på extra bolagsstämma. Kvarvarande verksamhet kommer därefter vara fastighetsverksamhet med fokus på lager- och logistikfastigheter. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.