Odd Molly Fastigheter tecknar nytt 11-års avtal – uppför ny logistikbyggnad på egen mark med årliga intäkter på 1,8 MSEK

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 13 juli 2020

 

Odd Molly Fastigheter AB, ett helägt dotterbolag till Odd Molly International AB (publ), har idag överenskommit med den existerande hyresgästen i fastigheten Kristianstad Vä 1:10, GDL AB, om att uppföra en ytterligare logistikbyggnad på fastigheten. 
 

Den nya byggnaden kommer uppgå till ca 2 500 kvadratmeter och beräknas vara färdigställd våren 2021. Överenskommen årlig hyra uppgår till cirka 1,8 MSEK per år med ett triple-net hyresavtal som löper 11 år, till juli 2031. Det totala årliga driftsnettot för Kristianstad Vä 1:10 förväntas därmed öka med närmare 20 procent till 11,9 MSEK och den uthyrningsbara ytan ökar från dagens 16 469 kvm till cirka 19 000 kvm. Investeringen uppgår till cirka 27 MSEK och finansieras med lån och egna medel.

”Odd Molly Fastigheter är en utmanare på logistikmarknaden som kommer att fortsätta växa. Det finns ytterligare utvecklingsmöjligheter på fastigheten som totalt omfattar en yta på 100 583 kvm”, kommenterar Odd Mollys styrelseordförande Patrik Tillman.

 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, styrelsens ordförande Odd Molly International AB

+46 733 50 61 20

 

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020 kl. 15:30 CET.


Om Odd Molly international ab

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med tydliga stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40 länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Bolaget driver även Used By, en digital plattform för secondhand-mode samt fastighetsverksamhet. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.

 

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.