• news.cision.com/
  • Odd Molly/
  • Odd Molly förvärvar lager och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK

Odd Molly förvärvar lager och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK

Report this content

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 13 januari 2021

 

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avtal om att förvärva en modern lager- och logistikfastighet i Varberg med underliggande fastighetsvärde om 84 MSEK. Fastigheten genererar årliga hyresintäkter om cirka 5,5 MSEK under ett 10-årigt så kallat triple-net avtal med ett driftnetto om cirka 4,9 MSEK.  

Köpeskillingen uppgår till cirka 37 MSEK. Odd Molly avser betala köpeskillingen genom en riktad emission av högst 926 735 nya stamaktier till kursen 16 SEK per aktie samt genom banklån och säljarreverser.

Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 9 400 kvadratmeter och är fullt uthyrd under ett så kallat triple-net avtal med 10 års kvarvarande kontraktstid. På fastighetens totala area om 20 300 kvadratmeter finns ytterligare outnyttjad byggrätt. Årliga hyresintäkter uppgår till 5,5 MSEK och driftnettot beräknas uppgå till cirka 4,9 MSEK. Fastigheten är välbelägen i Nedregårdens industriområde mellan Varbergs centrum och E6.

Förvärvet sker via bolagsförvärv och köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 37 MSEK. Finansiering sker via en säljarrevers vilken får kvittas i samband med nyemission av högst 926 735 nya stamaktier av serie A till kurs 16 SEK, motsvarande ett belopp om 14,8 MSEK, samt genom banklån och säljarreverser. Tillträdesdagen är planerad till senast den 30 juni 2021 och transaktionen är villkorad av att köparen innan tillträde erhållit nöjaktig långfristig finansiering av existerande banklån och ägarskuld.

Odd Mollys totala fastighetsbestånd ökar genom transaktionen från idag cirka 950 MSEK till drygt 1 030 MSEK, inklusive den avsiktsförklaring avseende förvärv av tre fastigheter med underliggande fastighetsvärde på 52 MSEK i Båstadsområdet som offentliggjordes den 22 december 2020. Antalet uthyrningsbara kvadratmeter stiger från cirka 129 000 till cirka 138 000 kvadratmeter. Beräknat driftnetto ökar från cirka 58 MSEK, inklusive tidigare annonserade förvärv och tillbyggnad i Kristianstad, till cirka 63 MSEK. Ovanstående sammanställning exkluderar den planerade nybyggnationen i Vaggeryd Logistik Park som offentliggjordes i pressmeddelande den 22 december 2020 om cirka 6 000 kvadratmeter.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB (publ) +46 733 506 120

Johanna Palm, Vice Verkställande direktör Odd Molly International AB (publ) +46 8 522 285 97

Tobias Lövstedt, Finansansvarig Odd Molly Fastighetsverksamhet +46 735 026 877

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 januari 2021 kl. 08:30 CET.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

Om Odd Molly International AB

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med tydliga stilkoncept under varumärket Odd Molly och från hösten 2020 även Hunkydory. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40 länder. Bolaget driver även Used By, en digital plattform för secondhand-mode samt en växande fastighetsverksamhet. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.