• news.cision.com/
  • Odd Molly/
  • Odd Molly tillträder tre lager- och logistikfastigheter i Båstadsområdet, inklusive snabbväxande self storage-rörelse

Odd Molly tillträder tre lager- och logistikfastigheter i Båstadsområdet, inklusive snabbväxande self storage-rörelse

Report this content

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 30 mars 2021

 

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har idag ingått slutligt avtal samt tillträtt de tre lager- och logistikfastigheter i södra Sverige där det, som tidigare meddelats, ingicks en initial avsiktsförklaring den 22 december 2020.  Fastighetsbestånden genererar årliga hyresintäkter om 6,1 MSEK med ett bedömt driftnetto om 4,8 MSEK. I förvärvet ingår även en framgångsrik self storage-verksamhet. Avtalat underliggande fastighetsvärde uppgår till 55,5 MSEK. Affären tillför stabila kassaflöden samtidigt som det möjliggör stora tillväxtmöjligheter inom self storage-rörelsen.

Fastighetsförvärv inklusive self storage

Odd Molly har idag ingått slutligt avtal och tillträtt tre lager- och logistikfastigheter genom förvärv av 100 procent av aktierna i tre fastighetsbolag till ett underliggande fastighetsvärde om 55,5 MSEK. Avsiktsförklaring ingicks den 22 december 2020 som tidigare annonserats. De två största fastigheterna är belägna i Båstad kommun och den mindre fastigheten är belägen i Laholms kommun. Fastighetsbestånden omfattar en uthyrbar area om knappt 9 000 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om 6,1 MSEK, med ett driftnetto om 4,8 MSEK.

Den preliminära köpeskillingen uppgår till cirka 47 MSEK för samtliga förvärv. Finansiering sker via säljarreverser som får kvittas i samband med nyemission av högst 1 437 500 nya stamaktier av serie A till kurs 16 SEK, motsvarande ett belopp om 23 MSEK, samt genom banklån och säljarreverser.

I förvärvet ingår en framgångsrik self storage-verksamhet som bedrivs på två av fastigheterna, i Båstad respektive Laholm. Under fortsatt ledning av nuvarande ägare ska detta affärssegment skapa en bas för en framtida affärsutveckling och expansion inom Odd Mollys fastighetsverksamhet, med initialt fokus på sydvästra Sverige. Nuvarande verksamhet omfattar cirka 400 förråd i två anläggningar.

Den tredje fastigheten belägen i Båstad och är uthyrd till en 3PL-aktör under ett så kallat triple net- avtal med en hyresperiod om 7 år. 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Tillman, Styrelseordförande Odd Molly International AB (publ) +46 733 506 120

Johanna Palm, Vice Verkställande direktör Odd Molly International AB (publ) +46 8 522 285 97

Tobias Lövstedt, Finansansvarig Odd Molly Fastighetsverksamhet +46 735 026 877

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

Om Odd Molly International AB

Odd Molly är ett svenskt bolag som dels bedriver modeverksamhet under varumärkena Odd Molly och Hunkydory, och dels en snabbt växande fastighetsverksamhet. I slutet av mars 2021 ingicks ett avtal med We aRe Spin Dye AB att sälja modeverksamheten samt dotterbolaget Used By, givet bolagstämmans godkännande den 7 maj 2021. Transaktionen avses slutföras i slutet av maj och de i betalning erhållna aktierna avses delas ut till Odd Mollys aktieägare senast under det tredje kvartalet 2021. Kvarvarande verksamhet kommer därefter vara fastighetsverksamhet med fokus på lager- och logistikfastigheter. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.