Rättelse: saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande

Report this content

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 14 februari 2020

Rättelse gällande pressmeddelande avseende bokslutskommuniké för Odd Molly International AB som offentliggjordes idag den 14 februari 2020 kl 08.00. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EUs marknadsmissbruksförordning.

Följande text fanns med i bolagets fullständiga bokslutskommuniké som en bilaga, men skulle ha varit med i pressmeddelandet:

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08:00 CET. 

OM ODD MOLLY
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når drygt 40 länder. Bolaget har även egna fysiska butiker samt butiker som drivs av partners på utvalda marknader. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com