Vice VD och CFO lämnar Odd Molly under 2021

Report this content

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 26 januari 2021

 

Johanna Palm har informerat bolagets styrelse och VD om att hon önskar lämna sin position som Vice VD och CFO i Odd Molly International AB (”Odd Molly” eller ”bolaget”) för ett nytt uppdrag. Johanna Palm har sex månaders uppsägningstid och kommer att lämna Odd Molly senast under juli 2021. Bolaget har inlett processen med att utse efterträdare.  

Johanna Palm kom till Odd Molly i april 2016 som bolagets CFO och har sedan maj 2019 även innehaft rollen som Vice VD.

”Mina snart fem år på Odd Molly har varit väldigt roliga och händelserika. Vi har ställt om vår modeverksamhet utifrån kraftigt förändrade förutsättningar till en affärsmodell med mycket hög grad av digitalisering och ökad effektivitet. Vi har även startat ett helt nytt verksamhetsområde genom att förvärva en rad lager- och logistikfastigheter. Det kommer bli svårt att lämna alla fantastiska kollegor, och jag kommer fortsätta följa utvecklingen av både mode- och fastighetsverksamheten med spänning även efter att jag lämnat mitt uppdrag för rollen som ny CFO på Happy Socks”, säger Johanna Palm.       

För ytterligare information kontakta:

Jennie Högstedt Björk, VD Odd Molly International AB (publ) +46 08 522 285 09

Johanna Palm, Vice VD och CFO Odd Molly International AB (publ) +46 8 522 285 97

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2021 kl. 09:00 CET.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500 www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.

Om Odd Molly International AB

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med tydliga stilkoncept under varumärket Odd Molly och från hösten 2020 även Hunkydory. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40 länder. Bolaget driver även Used By, en digital plattform för secondhand-mode, samt en växande fastighetsverksamhet. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.