Ändrat datum för publicerandet av boksslutskommuniké för helåret 2017

Nytt datum för publicerandet av boksslutskommuniké för helåret 2017 blir 2018-02-28

Åndrat datum för publicerandet av boksslutskommuniké för helåret 2017.

Nya datumet blir 2018-02-28 istället för 2018-02-23.

Ändring av datum blir pga. arbetet med att slutföra  apportemissionen.

Oden Control AB
Norra Bruksgatan 2
15533 Nykvarn
Tel: 08 7677657
harri.porttila@odencontrol.se
www.odencontrol.se

Om oss

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

Prenumerera

Dokument & länkar