ASAB Actuator Solutions AB ÅrsredovisningDå Oden Control AB förvärvat  ASAB Actuator Solutions AB vill vi även ge aktieägarna tillgång till ASAB´s årsredovisning 2017. 

Oden Control AB

Norra Bruksgatan 2

15533 Nykvarn

Tel: 08 7677657

harri.porttila@odencontrol.se

www.odencontrol.se

Om oss

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.