Flaggningsmeddelande

Ilpo Porttila säljer aktier i Oden Control AB till sina vuxna barn.

Ilpo Porttila med närstående har per den 26 januari 2018 sålt 4 770 366 aktier (motsvarande 36,92 % av aktierna och rösterna) i Oden Control AB och kommer efter försäljningen ha ett innehav uppgående till 3 811 540 aktier (motsvarande 29,5 % av aktierna och rösterna) i Oden Control AB.

Därmed utgår ingen budplikt.

Aktierna har förvärvats av:

Katja Porttila, har köpt 3 490 730 aktier (motsvarande 27,01 % av aktierna och rösterna) i Oden Control AB

Jani Porttila, har köpt 1 279 636 aktier (motsvarande 9,9 % av aktierna och rösterna) i Oden Control AB, därmed kommer han att ha totalt 1 745 366 aktier (motsvarande 13,51 % av aktierna och rösterna) i Oden Control AB.

Oden Control AB
Norra Bruksgatan 2
15533 Nykvarn
Tel: 08 7677657
harri.porttila@odencontrol.se
www.odencontrol.se

Om oss

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

Prenumerera

Dokument & länkar