Nyhetsbrev augusti 2018

Hoppas ni alla har haft en skön sommar och semester! Nu väntar en spännande höst som för Odettes del avslutas med konferensen i Lille. Det är den 20:e gången vi anordnar konferensen och det skall så klart firas lite extra. Inom Odette Sweden har vi en del spännande aktiviteter på gång. De kommer att diskuteras och avhandlas på våra kommande möten. Odette International har under sommaren lanserat Odette Secure och lanseringen av MMOG-np sker om endast några dagar.Status för de övriga internationella projekten kan du läsa om längre ner i brevet.Till sist vill jag passa på att välkomna HD-Wireless som nya medlemmar i Odette Sweden.

Hälsningar Ingrid

 

Pågående aktiviteter Odette Sweden:

NAF
Höstens första möte ägde rum denna veckan. Där beslutades det att ha en workshop under hösten för att diskutera om det finns någon nytta i att koppla ihop extern- och internflödet (med hjälp av godsflaggan).
OEM-marknadsplatsgruppen kommer att jobba vidare med att ta fram en gemensam implementeringsprocess.

TC
Förutom att diskutera och föreslå meddelandeförändringar så kommer gruppen att stödja OEM-marknadsplatsgruppen i arbetet med att ta fram en gemensam implementerings-process.

PLM
Senaste workshop genomfördes den 22:e maj hos AB Volvo. Förutom avrapportering från arbetsgrupperna diskuterades vad som är på gång inom PLM-området. Nästa workshop blir den 18:e oktober hos Volvo Cars, Göteborg. En punkt på agendan kommer att vara fokus-områden för digital produkt.

Kurser:

Höstens kurstillfällen för MMOG/LE blir den 18:e oktober, för EDI den 24:e oktober och för OFTP2 den 25:e oktober. Vi testar samtidigt nya kurslokaler och har valt Centralen konferens för detta. Klicka på respektive kurs för att se inbjudan. Det går även bra att anmäla sig via hemsidan. Anmälningsfrist är 1 månad innan varje kurstillfälle.
 

Pågående aktiviteter Odette International:

OdetteSecure:
Tjänsten lanserades under sommaren.

MMOG/LE - Nytt verktyg (Version 4):
P.g.a. pågående semesterperiod så har lanseringen flyttats till den 3:e september. Odette kommer att ta fram ett kommunikationspaket samt ha en demonstration på Odette konferensen.

MMOG/LE – Uppgradering till version 5: Utvecklingen går enligt plan. V5 följer samma struktur som V4 (kapitel och underkapitel). Lansering planeras till i början av 2019.

Empty Packaging projektet, del 2 (meddelandespecifikationerna): Alla parter är överens om innehållet i meddelandet och Central Office gör nu en slutlig redaktionell granskning. Rekommendationerna för de olika meddelandena kommer att publiceras senare under hösten.

 

Nya projekt Odette International:

Track and Trace:
Utvecklingsarbetet följer plan. Rekommendationen kommer att vara klar i oktober och presenteras på Odette-konferensen i november.

Leveranser:
- Del 1: EPCIS – Användningen av Automotive Business Vocabulary (ABV) => i mitten av juli 2018
- Del 2: EPCIS Event => i mitten av juli 2018
- Del 3: Processbeskrivning och händelser:
•Processsteg: EPCIS-händelser och EDI-meddelanden => slutet av juli
•Processvisualisering - beroendet => slutet av juli
•EDI-meddelanden / referens till Odette-rekommendationer
•XSD (struktur och innehåll) => mitten av september

Telematics Standardisation:
Projektet har delats upp i 4 projektgrupper där var och en arbetar med att ta fram olika ”use cases”.
Odette har ett intresse och deltar i 3 av dessa.

Next generation packaging
Projektledarskapet diskuteras just nu. Planen är att kunna ha ett web-möte under Q3 för att undersöka intresset för projektet

Odette 2018 Konferens

Odette 2018 Konferens
Årets Odette-konferens äger rum den 12-13 november 2018 i Lille, Frankrike.

Några exempel på talare och presentationer:
Utställare och talare: Francesca Gamboni, SVP Supply Chain, Peugeot Group, Jörgen Maidl, SVP Supply Chain BMW, Al Jeory, Head of Inbound Logistics, JLR, Helén Savmyr, SVP Operations, Volvo Group Trucks Asia.

Presentationer: ”Konsekvenser från ett tull och handelsperspektiv – digitalisering av Brexit” med Lars Karlsson, KGH Customs, ”Technology / Innovation in Inbound Supply Chain” – Jaguar Landrover samt Digitalisering och Blockchain.


För mer info och registrering, använd följande länk.

 

 

Odette Sweden AB, Box 26173, 10041 Stockholm, Tfn: 08-700 41 21

Om oss

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer inom följande områden:

Prenumerera

Media

Media