Nyhetsbrev juni 2019

Hej på er! 
Hoppas allt är gott och att det faktiskt blir sommar i år också! I göteborgstrakten har det väl varit sisådär hittills. Sedan förra nyhetsbrevet har det hunnit hända en hel del, som exempelvis att den nya applikationen för MMOG/LE (MMOG.np) är fullt tillgänglig (se mera nedan) och även det uppdaterade frågeinnehållet (V5) är spikat. Vi kommer att planera flera kurstillfällen under hösten avseende MMOG men det kommer att bli stor efterfrågan, så håll utkik efter inbjudningar för att vara säker på platser. Se nedan under kurser när första kurstillfället sker.

Sedan sist har vi dessutom hunnit med ett styrelsemöte för Odette Sweden och samma vecka, ett för Odette International. Vid Odette Internationals möte (här i Göteborg), så passade vi på att tacka av både Ingrid Lundberg (som ni ju vet redan lämnat) och Lars Cederholm (AB Volvo) som pensionerar sig inom kort.

På Internationas styrelsemötet presenterades tre projektförslag.
1. Detaljerad standardisering av RFID-teknologi.
2. Fråga om den svenska fordonsindustrin är intresserad av utbildning genom Apics.
3. Uppdatering av KPI för MMOG (2006) och GMMLA (2006) på en fråga från USA och AIAG.

Avseende RFID-projektet, så efterfrågar projektet specialister inom RFID och om någon känner sig manad att deltaga, så hör av er till mig. Både TC-gruppen och NAF-gruppen kommer att få information om ovan inom kort. 

En titt framåt i kalendern talar om att vi har ett NAF-möte den 25/6 och avsikten är att detaljplanera NAF/Odette Medlemsmötet som nu är bestämt till den 18/9 09.00-16.00. Plats för mötet är ännu inte helt klart men däremot blir det mycket intressant att höra nedan talare:
- Mattias Bergman - CEO, BIL Sweden: Introduction
- Fredrik Sidahl - CEO, FKG: Introduction
- Jannis Angelis - University lecturer, KTH: Blockchain in Automotive
- Elias Ribeiro da Silva - Ass professor, SDU: Blockchain in Automotive
- Tbd - LOVIS projekt update
- Johan Bystedt & Patrik Jonsson - FAI project update
- Tbd - Boston Consulting Group, Global perspective on Automotive Industry (BCG ännu ej bokat).

Det här kommer att bli ett möte som ingen vill missa eftersom mycket handlar om ny teknologi och nya koncept, så boka gärna in mötet i kalendern redan nu! 

Hälsningar Michael
 

Pågående aktiviteter Odette Sweden:

TC
Senaste TC-mötet höll vi hos Apper och hade bjudit in Thomas Andersson (digitaliseringsexpert) från Trignite som snackade digitalisering med oss. Hans jämförelse mellan dagens digitalisering och elektricitetens startsträcka från något industriellt, till intåget i hemmen fick flera av oss att lyfta på ögonbrynen. Han lämnade oss med frågan om digitaliseringen faktiskt inte nått oss människor förrän nu, när vi bär omkring på all tillgänglig information i bakfickan (smartphone).

PLM
PLM-forum hade ett möte den 23 maj där samtliga tre arbetsgrupper rapporterade av det de arbetat med under den senaste perioden. Det pågår även en diskussion kring hur PLM-gruppen kan samarbeta inom ramen för Odette, med de andra nationella organisationerna men det råder egentligen ingen klarhet ännu, i hur detta kan ske. Just nu kartlägger jag de möjligheterna vi har inom PLM och skall rapportera detta till PLM-gruppen inom kort.

NAF
NAF-gruppen har nästa möte den 25/6 och kommer att ägna en stor del av mötet för att få redovisning från Odette International och i synnerhet de projektförslag som finns där. För övrigt blir det en normal agenda men med ett större fokus på att planera NAF/Odette medlemsmötet den 18 september.
Vi kommer att hålla en EDI-kurs den 3 oktober på Näringslivets hus i Stockholm. Anmälan kan göras redan nu, läs mer här.


Kurser
Vi kommer att hålla en EDI-kurs den 3 oktober på Näringslivets hus i Stockholm. Anmälan kan göras redan nu. Läs mer här.
MMOG.np och Version 5 (V5) kurs kommer att ske i Göteborg den 17 september. Lokal är ej klart ännu, men anmälan kan göras redan nu. Läs mer här.


FAI
Projektet leds av Chalmers och Meridion. Odette och såväl Volvo Cars, Scania och AB Volvo deltar i projektet tillsammans med ett antal av svenska leverantörer. Projektet har börjat arbeta med arbetspaket 3, som handlar om analys av orsak och verkan avseende det data som samlats in i arbetspaket 1 och 2. Nästa projektmöte är planerat till den 20/6 och jag kommer att uppdatera er i nästa nyhetsbrev. 

Vill ni ha ytterligare insikt i projektet så kontakta johan.bystedt@meridion.se eller se till att delta på presentationen av det exjobb som just nu analyserar leveransplaneinformationen mellan Volvo Tuve & AC Floby.

Projektet innehåller 6 arbetspaket bestående av: 1) Enkätstudier, 2) Leveransplananalys, 3) Fallstudier av orsaker och konsekvens, 4) Lösningsmodeller, 5) Implementering samt 6) Resultatspridning. Framtagning av arbetspaket 1 är redan igång och hela projektet beräknas vara klart i början av 2021. Projektet är nu inne i fas 2 och nästa möte är den 20/6. 
 

Pågående aktiviteter Odette International:

Odette International: Den 13 juni hade styrelsen för Odette International möte i Göteborg och passade kvällen före på att tacka av både Ingrid Lundberg och Lars Cederholm, den senare pensionerar sig inom kort.

TC Odette International:
Nästa möte blir den 25-26 september i Göteborg och vi hoppas kunna kombinera mötet med någon intressant aktivitet i göteborgstrakten.

MMOG/LE - Arbetet med att harmonisera utbildning inom MMOG/LE fortskrider och nu är arbetet med MMOG.np och MMOG V5 helt slutfört och finns tillgängligt. Odette International räknar med att ingen OEM kommer att kräva V5 före 2020 men det kommer att bli stort tryck på utbildningar under hösten 2019 eftersom både plattform och frågeinnehåll är uppdaterat.
 

Nya projekt Odette International:

XML full version – Odette Sweden har föreslagit att alla globala meddelanden skall finnas som XML-alternativ och utredning pågår om det eventuellt redan finns vissa meddelanden färdiga. Odette Sweden kommer att lämna över ett förslag till Odette International om ett projekt om meddelanden inte redan finns. Odette International undersöker fortfarande med AIAG i USA om de slutförde XML-versionen och vi avvaktar svar innan vi går vidare.

MMOG/LE – Uppgradering till version 5: Utvecklingen är slutförd och finns tillgänglig på odette.org.

Empty Packaging projektet (även kallat RTI): Även detta projekt är nu helt slutfört och all dokumentation finns på odette.org

Track and Trace:
Rekommendationerna är klara.

Telematics Standardisation (FVL-projektet):
Arbetet med att beskriva processerna är klart och ett team har precis påbörjat meddelandeutvecklingen. Förväntat färdigtidpunkt i slutet av 2019. Projektet har väckt mycket intresse över hela Europa och resultatet kommer att bli publicerad som en Odette/ECG rekommendation.

Next generation packaging
Projektet är fortfarande aktuellt och vi kommer att fortsätta titta på detta och utvärdera om det finns utrymme för ett gemensamt projekt.

Övrigt Odette International:
Nästa Odette International styrelsemöte blir den 19/11 i London.
Nästa Odette International TC blir den 25-26/9 i Göteborg.
Odette Sweden har föreslagit att Odette International sätter en deadline för ISDN-användning i branschen eftersom det inte finns någon sam syn mellan telebolagen i Europa. Diskussion pågår.

 

 

Odette Sweden AB, Box 26173, 10041 Stockholm, Tfn: 08-700 41 21

Om oss

Odette Sweden är ett medlemsfinansierat samarbetsorgan med de svenska fordonstillverkarna som viktigaste intressenter. Verksamheten drivs inom Odette Sweden AB, ett av BIL Sweden helägt bolag. Odette Sweden arbetar med att, genom internationellt samarbete, få fram gemensamma standarder för fordonstillverkarna och dess leverantörer inom följande områden:

Prenumerera

Media

Media