Odinwell erhåller positivt patentbesked i USA

Report this content

Odinwell har mottagit ett positivt förhandsbesked avseende bolagets första patentansökan i USA för den fiberoptiska sensorplattformen. Samtliga patentkrav betraktas som godkännbara och kommer att beviljas.

Odinwell meddelar att det amerikanska patentverket USPTO har utfärdat ett förhandsbesked om godkännande (Notice of Allowance) av Odinwells patentansökan 17/263,104, ”Device for measuring a property of a measurement object by luminescence”.

Patentet söktes i USA den 25 januari 2021 och omfattar det mättekniska system baserat på fiberoptik och fluorescerande ljus som ligger till grund för Odinwells sensorlager, vilket genom att integreras i bandage gör det möjligt att mäta ett brett spektrum av biomarkörer och fysiska parametrar i sår i realtid.

“Beskedet från det amerikanska patentverket är en milstolpe för Odinwell. Det stärker skyddet för vår teknik och innebär en validering av plattformen i våra diskussioner med samarbetspartner. I förlängningen öppnar det dörren för kommersialisering i Nordamerika – en stor och viktig marknad för avancerad sårvård”, säger Susanne Olauson, VD för Odinwell AB

Det formella utfärdandet av patentet sker cirka sex veckor efter att den administrativa processen har slutförts. Tekniken är sedan tidigare patenterad i Sverige med skydd fram till 2038, och patentsökt på alla relevanta marknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.

Prenumerera

Dokument & länkar