Odinwell presenterar på Erik Penser Banks temadag Medicinteknisk mjukvara

Report this content

Odinwell AB medverkar imorgon den 7 oktober 2021 på Erik Penser Banks temadag Medicinteknisk mjukvara där VD Klas Arildsson kommer presentera verksamheten.

Odinwell är ett teknikbolag verksamt inom sårvårdsområdet. Bolaget har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster som möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor. Målsättningen är att marknadslansera en produkt under 2023.

VD Klas Arildsson kommer imorgon, den 7 oktober 2021, presentera under temadagen Medicinteknisk mjukvara där investerare och bolag kommer finnas på plats. Erik Penser Bank arrangerar temadagen. Du kan delta fysiskt på investerarträffen genom att kontakta Erik Penser Bank. Evenemanget går även att följa digitalt i direkttid här: https://www.youtube.com/watch?v=2-_Ja1utLVE. Efter presentationen finns det möjlighet att ställa frågor.

Odinwell AB kommer även medverka vid Aktiespararnas Kvinnokväll i Malmö den 19 oktober 2021, där styrelseordförande Susanne Olauson kommer företräda bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Arildsson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 910 80 03
E-post: 
klas.arildsson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.