Delårsrapport Q1 2019

Report this content

Första kvartalet 2019

Orderingången ökade med 12 % till 870 MSEK (780)

Nettoomsättningen ökade med 12 % till 847 MSEK (757)

Rörelseresultatet ökade med 24 % till 100 MSEK (81)

EBITA ökade med 21 % till 103 MSEK (85)

Resultat efter skatt ökade med 26 % till 78 MSEK (62)

Resultat per aktie uppgick till 3,37 kr (2,67)

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22 eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 14.00 CET, genom Jan Cnattingius försorg.

Under 40 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i 14 länder i norra Europa, östra Centraleuropa, Storbritannien och Kina. OEM samarbetar med fler än 300 ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av mer än 50 000 produkter inom produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer, transmissioner och bromsar, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt installations-komponenter. Koncernen har över 25 000 kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter.

Prenumerera

Dokument & länkar