DELÅRSRAPPORT Q2 2012

ANDRA KVARTALET 2012

  • Orderingången ökade med 4 % till 445 MSEK (429)
  • Nettoomsättningen ökade med 7 % till 437 MSEK (408)
  • Resultat före skatt ökade med 10 % till 47 MSEK (43)

 FÖRSTA HALVÅRET 2012

  • Orderingången ökade med 7 % till 895 MSEK (836)
  • Nettoomsättningen ökade med 9 % till 863 MSEK (792)
  • Resultat före skatt ökade med 16 % till 95 MSEK (82)
  • Resultat efter skatt ökade med 16 % till 69 MSEK (60)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,00 kr (2,56)

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22

eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

OEM är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 25 rörelsedrivande enheter i 14 länder.

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar