Delårsrapport Q2 2014

Andra kvartalet 2014

 • Orderingången ökade med 12 % till 466 MSEK (416)
 • Nettoomsättningen ökade med 7 % till 466 MSEK (434)
 • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 16 % till 46 MSEK (40) motsvarande en EBITA-marginal om 10 % (9)
 • Resultat före skatt ökade med 12 % till 40 MSEK (36)
 • Resultat efter skatt ökade med 13 % till 31 MSEK (27)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,33 SEK (1,17)

Januari – juni 2014

 • Orderingången ökade med 13 % till 952 MSEK (839)
 • Nettoomsättningen ökade med 9 % till 932 MSEK (851)
 • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 13 % till 93 MSEK (82) motsvarande en EBITA-marginal om 10 % (10)
 • Resultat före skatt ökade med 10 % till 82 MSEK (74)
 • Resultat efter skatt ökade med 12 % till 63 MSEK (56)
 • Resultat per aktie uppgick till 2,71 SEK (2,41)

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Förvärv av Scanding A/S i Danmark

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22

eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

Ett av Europas ledande teknikhandelsföretag med 29 rörelsedrivande enheter i 14 länder.

Under 40 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i 14 länder i norra Europa, centrala Östeuropa, Storbritannien och Kina. OEM samarbetar med fler än 300 ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av mer än 25 000 produkter inom produktområdena elkomponenter, flödeskomponenter, motorer och transmissioner, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt belysning. Koncernen har över 20 000 kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter. www.oem.se

Om oss

OEM International AB äger och utvecklar bolag, som fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation, företrädesvis i Norden och Storbritannien.

Prenumerera

Dokument & länkar