Delårsrapport Q2 2019

Andra kvartalet 2019

Orderingången ökade med 2 % till 847 MSEK (834)

Nettoomsättningen ökade med 6 % till 848 MSEK (802)

Rörelseresultatet uppgick till 90 MSEK (89)

EBITA uppgick till 93 MSEK (94)

Resultat efter skatt ökade med 4 % till 69 MSEK (67)

Resultat per aktie uppgick till 3,01 kr (2,89)

Januari – juni 2019

Orderingången ökade med 6 % till 1 717 MSEK (1 614)

Nettoomsättningen ökade med 9 % till 1 694 MSEK (1 559)

Rörelseresultatet ökade med 11 % till 189 MSEK (170)

EBITA ökade med 9 % till 196 MSEK (180)

Resultat efter skatt ökade med 15 % till 147 MSEK (129)

Resultat per aktie uppgick till 6,38 kr (5,56)

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 11.00 CET, genom Jan Cnattingius försorg.

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22 eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

Ett av Europas ledande teknik-handelsföretag med 33 rörelsedrivande enheter i 14 länder

Under 40 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i 14 länder i norra Europa, östra Centraleuropa, Storbritannien och Kina. OEM samarbetar med fler än 300 ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av mer än 50 000 produkter inom produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer, transmissioner och bromsar, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt installations-komponenter. Koncernen har över 25 000 kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter.


Prenumerera

Dokument & länkar