Delårsrapport Q2 2020

Andra kvartalet 2020

●  Orderingången uppgick till 737 MSEK (847)

Nettoomsättningen uppgick till 766 MSEK (848)

Rörelseresultatet ökade med 7 % till 96 MSEK (90)

EBITA ökade med 7 % till 99 MSEK (93)

Resultat efter skatt ökade med 5 % till 73 MSEK (69)

Resultat per aktie uppgick 3,16 kr (3,01)

Januari - Juni 2020

●  Orderingången ökade med 2 % till 1 747 MSEK (1 717)

Nettoomsättningen uppgick till 1 654 MSEK (1 694)

Rörelseresultatet ökade med 6 % till 201 MSEK (189)

EBITA ökade med 6 % till 208 MSEK (196)

Resultat efter skatt ökade med 7 % till 157 MSEK (147)

●  Resultat per aktie uppgick 6,81 kr (6,38)

 

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) samt Lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2020 kl. 11.00 CET, genom Johan Bromans försorg.

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22 eller Ekonomidirektör Johan Broman 075-242 40 02.

Ett av Europas ledande teknikhandelsföretag med 34 rörelsedrivande enheter i 14 länder

Prenumerera

Dokument & länkar